Asia >ญี่ปุ่น
ซับโปโร สกี ปีใหม่ 5 วัน 3 คืน TG
SAPPORO SKI NEW YEAR 5D 3N BY TG
นำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด โดยสายการบินไทย
โนโบริเบทสึ รับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่  งเกาะฮอกไกโด,
ทะเลสาบโทยะ ชมความงามอันน่าทึ่งของเกาะกลางทะเลสาบที่มีลักษณะวงกลม 
ภูเขาไฟโชวะ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่เขาอุสึ(Usuzan Ropeway) เพื่อชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโชวะ(โชวะชินซัง) ภูเขาไฟ เกิดใหม่จากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลก
ศูนย์อนุรักษ์หมีสีน้ำตาล  ชมความน่ารักและแสนรู้ของหมีสีน้ำตาลนับร้อยตัว ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบัน
หุบเขาจิโกกุดานิ  พบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของธรรมชาติ ที่จิโกกุดานิหรือหุบผานรก ซึ่งยังคงมีควันพวย พุ่งจากน้ำผุร้อนและบ่อโคลนเดือด เป็นที่มาของหุบผานรก
โอตารุ เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตารุ เอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงกลิ่นอายอารยธรรมญี่ปุ่น แต่กลับสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมตะวันตก, เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี และชมผลงานหลากหลายจากโรงงานเป่าแก้ว ที่มีชื่อเสียงของเกาะฮอกไกโด,ดื่มด่ำกับความหวานของโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ(Ichiya Chocolate Factory) ที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ดินแดนยุโรป สถาปัตยกรรมอันสวยงามและสวนดอกกุหลาบที่เบ่งบานรอการมาเยือน,เรย์ร่าเอ้าท์เล็ท ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย 
นิเซโกะ สนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกีนิเซโกะ 
ซัปโปโร   อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า ที่รู้จักกันในนาม “ทำเนียบอิฐแดง,ชมความงามของสถาปัตยกรรมสไตล์อเมริกันตะวันตก หอนาฬิกาโบราณ,ช้อปปิ้งย่านซุซุกิโนและทานูกิ  เพลินตากับสินค้ามากมายหลายแบบ  นำท่านเดินทางขึ้น JR Tower ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองซัปโปโร
พิเศษ !!   บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว 

กำหนดวันเดินทาง    29 ธันวาคม – 02 มกราคม’13 

วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินซิโตเซ่-ซัปโปโร
20.30น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์เตอร์   D  เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
23.45น. ออกเดินทางสู่สนามบิน ซิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด โดยเที่ยวบิน TG 670
 
วันที่สอง ทะเลสาบโทยะ – ขึ้นกระเช้าชมภูเขาโชวะ – ศูนย์อนุรักษ์หมี - ลานสกี นิเซโกะ-หุบผานรก จิโกคุดานิ – โนโบริเบทสึ
08.00น. เดินทางถึงสนามบินซิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด  ประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเดินทางสู่ ทะเลสาปโทยะ หรือ โทโยโกะ ( TOYAKO ) ซึ่งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ-โทย่า ทะเลสาปแห่งนี้เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปีที่แล้ว โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงต่ำโดยมีปากปล่องภูเขาไฟบางแห่งที่ยังคงคลุกกรุ่นอยู่  โดย สังเกตุได้จากไอน้ำร้อนที่พุ่งออกมาเป็นควันขาวให้ได้เห็นกัน ดังนั้นที่นี่จึงเป็นแหล่งที่อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นชั้นเยี่ยมสำหรับนักท่องเที่ยว  และทะเลสาบแห่งนี้ยังถูกใช้ในการจัดประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหรือ G8 เมื่อปี 2551  และยังมีจุดเด่น คือเกาะกลางที่ผุดขึ้นกลางทะเลสาบ
 
จากนั้นนำทางเดินทางสู่ภูเขาไฟอุสึ เพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้า(Usuzan Ropeway) ชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโชวะ(โชวะชินซัง) ภูเขาไฟที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกในปี 1943(หรือปีโชวะของญี่ปุ่น เป็นที่มาของชื่อเรียกภูเขาไฟโชวะ) ระเบิดประทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี และเมื่อลาวาเย็นลงจับตัวแข็งขึ้น กลายเป็นภูเขาสูงถึง 400 เมตรดังเห็นได้ในปัจจุบัน 
ต่อจากนั้นนำท่านสู่ “สวนหมีโชวะชินซัง” เพื่อชมความน่ารักฉลาดแสนรู้ของหมีสีน้ำตาลนับ100ตัว ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก ในญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้น ชาวไอนุเชื่อกันว่าหมีสีน้ำตาลนี่ถือเป็นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ สนุกสุดๆ กับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะละลานตา ณ ลานสกี นิเซโกะ ได้เวลาอันสมควรพาท่านไปชม จิโกกุดานิ พบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของธรรมชาติที่จิโกกุดานิหรือหุบผานรก ซึ่งยังคงมีควันพวยพุ่งจากน้ำผุร้อนและบ่อโคลนเดือด เป็นที่มาของหุบผานรก และ  นำท่านเดินทางสู่ “โนโบริเบทสึ”  รับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งเกาะฮอกไกโด 
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พักโรงแรม YUMOTO NOBORIBETSU หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ในโรงแรมที่พัก

อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งที่ย่านโกคุราคุ  ที่เต็มไปด้วยร้านค้าขายของพื้นเมือง  ของที่ระลึกผ้าทอมือ  สินค้าแกะสลัก  เครื่องแก้วฯลฯ  จากนั้นอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ จึงเชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
 
วันที่สาม โนโบริเบทสึ -โอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-โรงงานเป่าแก้ว-โรงงานช็อคโกแลต ซัปโปโร-ช้อปปิ้งย่านทานูกิ และ ซูซูกิโน่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ  หนึ่งในเมืองโบราณ ที่เคยเป็นเมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือของญี่ปุ่น (ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้า และทำการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริ่ง จนได้ชื่อว่าเป็น Wales of the North) พาท่านชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตัวของสไตล์ยุโรป
พาท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ำของ คลองโอตารุ (คลองสายวัฒนธรรมที่ดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว) และท่านยังสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่าง ๆ ที่ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อีกด้วย 
เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ส่งเสียงต้อนรับท่านตั้งแต่ก้าวแรกทุก ๆ 15นาทีจากเสียงระฆังของหอนาฬิกาที่ตั้งเด่นอยู่หน้าอาคารที่ถูกสร้างขึ้นนานนับศตวรรษคู่กับเมืองโอตารุ ท่านจะได้ชมวิธีการผลิตกล่องดนตรีและเลือกซื้อกล่องดนตรีหลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรือแม้แต่ออกแบบกล่องดนตรีของคุณเองที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก 
ตระการตากับโรงงานเป่าแก้ว ให้ท่านชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ พร้อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแก้วเป่า ที่ส่องแสงแวววาว ราวคริสตัลราคาแพงแต่ราคากลับย่อมเยา หรือจะเลือกเป่าแก้วด้วยฝีมือของคุณเอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังมื้อเที่ยงแสนอร่อย  นำท่านเดินทางสู่โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนดอกกุหลาบและพันธุ์ไม้นานาชนิดที่เบ่งบานรอการมาเยือนของนักท่องเที่ยวราวกับเดินอยู่ในดินแดนเทพนิยาย และท่านสามารถเดินชมและศึกษาประวัติความเป็นมาของโรงงานและอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเริ่มแบบจำลองของโรงงาน พร้อมทั้งเลือกชิม และเลือกซื้อช็อคโกแลตแบบต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร “ซัปโปโร”เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น  ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในญี่ปุ่นซึ่งได้รับคำแนะนำและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ 

อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งที่ย่าน ซูซูกิโน่และทานูกิ รวบรวมร้านค้าต่าง ๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้าเอาไว้ที่นี่ที่เดียว เที่ยวได้ตั้งแต่หัวค่ำยันดึก เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องราตรีอีกด้วย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พักโรงแรม Sapporo Park หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สี่   ซัปโปโร-ที่ทำการรัฐบาลเก่า-สวนสาธารณะโอโดริ- เจอาร์ ทาวเวอร์-หอนาฬิกา-ศาลเจ้าซัปโปโร -ช้อปปิ้งเรย์ร่า เอ้าท์เลท
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พาท่านผ่านชม อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า หรือ ทำเนียบอิฐแดง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888  สถาปัตยกรรมนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยมนำมาจาก รัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐในการก่อสร้างประมาณ 2.5ล้านก้อน ผู้ที่ออกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกท้องถิ่น และใช้วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ทำให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911  ปัจจุบันได้อนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม และใช้สำหรับต้อนรับบุคคลสำคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น
ชมความสวยงามของสวนสาธารณะโอโดริ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างลงตัว ด้วยน้ำพุและดอกไม้นานาพันธุ์ ทอดตัวยาวไปตามถนนใจกลางเมือง จากด้านตะวันออกไปจรดฝั่งตะวันตกของตัวเมือง
นำท่านขึ้นชมความงามของเมืองซัปโปโรจากมุมสูง เจอาร์ ทาวเวอร์ เป็นตึกที่สูงที่สุดในซับโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ซับโปโร เป็นห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ โรงแรม ศูนย์อาหารโดยมีจุดชมวิวอยู่ที่ชั้น 38 เรียกว่า T38 ที่ระดับความสูง160เมตร จากจุดนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองซับโปโรได้กว้างไกลทั้งกลางวันและกลางคืน
หลังจากชมวิวมุมสูง มาสัมผัส มุมมองสวย ๆ ของเมืองซัปโปโรที่ หอนาฬิกาโบราณ สถาปัตยกรรมสไตล์อเมริกันตะวันตกสร้างขึ้นในปี 1878 โดยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ทุกชั่วโมงเสียงระฆังยังคงดังกังวานบ่งบอกความมีชีวิตชีวาของชาวฮอกไกโด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พาทุกท่านขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากศาลเจ้าซัปโปโร ในปัจจุบันเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น ศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ซึ่งเป็นที่สำหรับคนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวฮอกไกโด
ช้อปปิ้งส่งท้ายเย็นก่อนกลับที่เรย์ร่าเอ้าท์เล็ท ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย แบบล่าสุดจากทางยุโรปและ อเมริกา รวมทั้งของฝากขึ้นชื่อจากฮอกไกโด ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเก,โซจูศิลปหัตถกรรมต่าง ๆ ให้ท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!  
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด 
ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว และเซ็ทเครื่องเคียงสไตล์ญี่ปุ่น

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พักโรงแรม Sapporo Park หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ห้า ซัปโปโร-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากอาหารเช้า ถึงเวลาอันควร นำทุกท่านสู่สนามบิน ซิโตเซ่
10.45 น. -เหิรฟ้าเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร ด้วยเที่ยวบิน  TG 671 
16.15 น. -เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 
 
บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
 
กำหนดการเดินทาง  29 ธค – 02 มค 56  64,900
หมายเหตุ
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา **ไม่มีราคาเด็ก **
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ( สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย )
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท
7. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่  19 กันยายน  2555  และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สำหรับท่านที่ถือต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
เงื่อนไขการชำระเงิน  : กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วัน
 
การยกเลิก :   กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 5,000.- บาท  หรือ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในกรณีที่ประเทศญี่ปุ่นเรียกเก็บ อาทิ ค่าโรงแรม เป็นต้นฯ 
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 
หมายเหตุ : รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยทางบริษัท ฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และยกเลิกเที่ยวบิน ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 
บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง และ สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
 
 
 
 
เอกสารใช้ยื่นประกอบการทำวีซ่าประเทศญี่ปุ่น
(กรุณาถอดปกพาสปอต์ ก่อนส่งเอกสาร) 
ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีปกสูญหาย 
--ทางบริษัท จะยื่นวีซ่ากรุ๊ป เฉพาะผู้เดินทางที่ใช้ตั๋วกับทางบริษัทและเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ป เท่านั้น--
หากผู้เดินทาง ต้องการใช้เล่มเดินทางด่วน (ไม่สามารถให้เล่มอยู่ในช่วง 15 วันก่อนเดินทางได้) จะต้องยื่นเดี่ยวโชวตัว
หากจำเป็นต้องยื่นเดี่ยว โชว์ตัว ผู้เดินทางจะต้องนำเอกสารตัวจริงทั้งหมดติดมาด้วย
 
( ส่งเอกสารล่วงอย่างต่ำ 20 วันก่อนเดินทาง พร้อมตรวจเอกสารดังต่อไปนี้)
 
ชื่อผู้เดินทาง................................................................................จองกับบริษัททัวร์...............................
โปรแกรม และวันเดินทาง.........................................................................
เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ที่เดินทางเท่านั้น...............................................(เพื่อใช้กรอกวีซ่า)
สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป
[   ] 1. หนังสือเดินทาง(ตัวจริง) 
อายุไม่น้อยกว่า  6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง
สภาพสมบูรณ์ ไม่ฉีกขาด 
มีหน้าว่างสำหรับหน้าวีซ่า และ แสตมป์เข้าออก ประมาณ 2 หน้าเป็นอย่างต่ำ
หากมีเล่มเก่าที่เคยเดินทางไปต่างประเทศ กรุณาส่งมาเพื่อโชว์ประวัติการเดินทาง
[   ] 2. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว(ตัวจริง) 
ขนาด 2x2 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ถ่ายเน้นที่ใบหน้า  (ใบหน้าใหญ่ประมาณ 1 นิ้ว)
ถ่ายหน้าตรง ตัวตรง ห้ามสวมแว่นตา หรือหมวก และที่คาดผม ห้ามยิ้มเห็นฟัน ห้ามใช้ชุดครุย
กรุณา อย่าเขียนชื่อด้านหลัง(อาจจะทำให้รูปเปรอะหมึก และใช้ไม่ได้)
กรุณาอย่าเย็บรูป บริเวณ ศีษระ หรือส่วนบน (ซึ่งทำให้เป็นรอย และทำให้ท่านต้องเปลี่ยนรูป)
[   ] 3. หนังสือรับรองการทำงาน(ตัวจริง)
แต่งเป็นภาษาอังกฤษ ระบุวันที่เริ่มทำงาน, ตำแหน่ง, อัตราเงินเดือน ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ ของบริษัท
หากเป็นเจ้าของบริษัท ใช้สำเนาหนังสือรับรองบริษัท คัดไม่เกินกว่า 3 เดือน 
หากเป็นเจ้าของร้านค้า (ชื่อเจ้าของในใบจดทะเบียนพาณิชเป็นผู้ที่เดินทางเท่านั้น) ใช้สำเนาทะเบียน    พาณิช
หากเป็นข้าการบำเหน็จบำนาญ ใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ
หากเป็นแม่บ้าน ใช้หนังสือรับรองการทำงานของสามี (ตัวจริง)
หากเป็นบุคคล ว่างงาน ฟรีแลนด์ รับจ้างทั่วไป เล่นหุ้น กินมรดก ขายของ ต่างๆ
- ต้องแต่งจ.ม.รับรองตัวเอง แจ้งรายละเอียดตามความเป็นจริง 
 [   ] 4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ (เท่านั้น)
      ปรับยอดเงินเป็นวัน เดือน ปี ปัจจุบัน 
      สำเนาหน้าชื่อบัญชี และหน้ารายการ ย้อนหลัง 6 เดือน
หากเล่มเดียวกันย้อนหลังไม่ถึง 6 เดือน จะต้องสำเนาเล่มเก่า ตั้งแต่หน้าชื่อบัญชี ถึงหน้าสุดท้าย
      หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร/บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับกงสุลญี่ปุ่น
[   ]  5. สำเนาทะเบียนบ้าน
หน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง และ เลขที่บ้าน
 
[   ]  6. สำเนาเอกสารสำคัญต่างๆ 
- บัตรประจำตัวประชาชน - ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
- ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) - มรณะบัตร (ถ้ามี)
- เปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
 
สำหรับ เด็ก-นักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปกับพ่อหรือแม่
[   ] 1. หนังสือเดินทาง(ตัวจริง) (เหมือนบุคคลทั่วไปข้างต้น)
[   ] 2. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว(ตัวจริง) (เหมือนบุคคลทั่วไปข้างต้น)
[   ] 3. หนังสือรับรองการเรียน(ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย
- สามารถใช้ สำเนา บัตรนักเรียน หรือ สำเนาสมุดพก (ในกรณีที่อยู่ในช่วงปิดเทอม)
[   ] 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (เหมือนบุคคลทั่วไปข้างต้น)
[   ] 5. สำเนาเอกสารสำคัญต่างๆ 
- บัตรประจำตัวประชาชน - ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
- ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) - มรณะบัตร (ถ้ามี)
- เปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
 
สำหรับ เด็ก-นักเรียน-นักศึกษา ไม่ได้เดินทางไปกับพ่อแม่
[   ] 1. เอกสารของ พ่อหรือแม่ ทั้งหมด เหมือนเอกสารของบุคคลทั่วไปเดินทางไปด้วย 
(หลักฐานการทำงาน/สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชน/สมุดบัญชีเงินฝาก/ทะเบียนสมรส และเอกสารที่เกี่ยวข้อง/หนังสือออกค่าใช้จ่ายเป็นต้น
- แต่ไม่ต้องใช้พาสปอร์ตและรูปถ่ายของพ่อและแม่ที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย
- แต่งหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูก (ภาษาอังกฤษ)
- เบอร์โทรมือถือของคุณพ่อ และ คุณแม่
- หากเดินทางไปกับญาติกรุณาใช้เอกสารพ่อหรือแม่ที่สามารถโยงความสัมพันธ์ได้เพื่ออ้างอิง
[   ] 2. หนังสือเดินทาง(ตัวจริง) (เหมือนบุคคลทั่วไปข้างต้น)
[   ] 3. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว(ตัวจริง) (เหมือนบุคคลทั่วไปข้างต้น)
[   ] 4. หนังสือรับรองการเรียน(ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย
- สามารถใช้ สำเนา บัตรนักเรียน หรือ สำเนาสมุดพก (ในกรณีที่อยู่ในช่วงปิดเทอม)
[   ] 5. สำเนาทะเบียนบ้าน (เหมือนบุคคลทั่วไปข้างต้น)
[   ]  6. สำเนาเอกสารสำคัญต่างๆ 
- บัตรประจำตัวประชาชน - ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
- ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) - มรณะบัตร (ถ้ามี)
- เปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
 
รายละเอียดเอกสารดังกล่าว หลังจากที่ทางแผนกวีซ่าได้ตรวจเช็คแล้ว 
อาจมีการขอเพิ่มเติมภายหลังเพื่อผลประโยขน์สูงสุดของท่าน ประกอบการพิจารณา
 
REMARK
*** บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับกงสุลญี่ปุ่น
*** กรณียื่นวีซ่ากรุ๊ปกับทางบริษัททัวร์  จะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกันตามกำหนด รวมถึงท่านที่ยื่นวีซ่าเดี่ยว ด้วยตนเอง แต่ได้มีการอ้างอิงถึงญาติซึ่งทำการยื่นวีซ่าในกรุ๊ป เมื่อเดินทางกลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วทุกท่าน กรุณานำพาสปอร์ตให้หัวหน้าทัวร์เพื่อรายงานต่อสถานทูตญี่ปุ่น
 
Asia >ญี่ปุ่น
- ซับโปโร สกี 6วัน4คืน โดยสายการบินไทย
- SNOW MONSTER & SKI TRAINING 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์
- ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ ฟูจิเท็น โตเกียว 6 วัน 3 คืน JAL
- HI SAPPOR6วัน4คืนโดยสายการบินไทย
- WINTER JAPAN 1 - TOKYO - fUJI TEN RESORT
- โอซาก้า โตเกียว 5 วัน 3 คืน VN
- ซับโปโร สกี ปีใหม่ 5 วัน 3 คืน TG
- ฮอคไกโด สโนว์ 5 วัน 3 คืน TG
- นิกโก้ Winter 6 วัน 3 คืน JL
- ทาคายาม่า Winter 6 วัน 3 คืน JL
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 13
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 90
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,120,759
20 กุมภาพันธ์ 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
             
Engine by MAKEWEBEASY