Program Tour >อเมริกา
ทัวร์อเมริกาตะวันตก 7 วัน CZ
ทัวร์อเมริกาตะวันตก 7 วัน
ลอสแองเจลิส - ลาสเวกัส - แกรนด์แคนย่อน
โดยสายการบิน China Southern  (CZ)
 
ลอสแองเจลิส นครแห่งโลกมายา ดินแดนแห่งตุ๊กตาทองที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากมาเยือน 
ดิสนีย์แลนด์ ดินแดนสวนสนุกแห่งจินตนาการและเทพนิยายที่ราชาการ์ตูนชื่อดังวอลท์ดิสนีย์
ลาสเวกัส สถานที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการ การพนันให้ท่านเสี่ยงโชคในสถานคาสิโน หรือช้อปปิ้ง
แกรนด์แคนยอน สิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาต 1 ใน 7 ของโลก ตื่นตาตื่นใจกับการเดินย่างบนอากาศเหนือหน้าผา ที่ลึกลงไปมากกว่า 1,200 เมตร
บาร์สโตร์ ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมในราคาขายส่งที่ BARSTOW FACTORY OUTLET
กำหนดเดินทาง
ธันวาคม 26 ธ.ค. 55 - 1 ม.ค. 56
กุมภาพันธ์ 10-16 
มีนาคม 23-29
เมษายน 6-12 / 8-14 / 10-16 / 13-19 
พฤษภาคม 1-7 
มิถุนายน 22-28
กรกฎาคม 20-26
สิงหาคม 10-16
กันยายน 28 ก.ย. – 4 ต.ค.
ตุลาคม 17-23 / 19-25 
พฤศจิกายน 23-29
ธันวาคม 5-11 / 25-31 / 26 ธ.ค.-1 ม.ค.57 / 28 ธ.ค.- 03 ม.ค.57 
 
วันแรก กรุงเทพฯ – ลอสแองเจลิส - อนาแฮลม์
12.30 น. นัดคณะผู้เดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U สายการบิน China Southern Airline  ใช้ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านการเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ
15.35 น. ออกเดินทางสู่สหรัฐอเมริกา โดยเที่ยวบิน CZ 3082 / CZ 327 
(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินกวางเจา 3 ช.ม.) 
**เดินทางข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาที่ลอสแองเจลิส ช้ากว่าประเทศไทย 15 ช.ม.**
18.00 น. เดินทางถึง สนามบินลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระนำท่านเดินทางสู่เมืองอนาแฮลม์ เมืองแห่งครอบครัว ที่ตั้งของสวนสนุกชื่อดัง ดิสนีย์แลนด์ อนาแฮลม์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS  หรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ อนาแฮลม์ ดิสนีย์แลนด์แห่งแรกของโลก ถิ่นกำเนิดของตำนานแห่งความสุขของคนทุกเพศทุกวัย ที่ตระกูลดิสนีย์ เนรมิตพื้นที่จากสวนส้ม ให้กลายมาเป็นสวนสนุกที่มีคนมาเที่ยวมากที่สุดในโลก ให้ท่านและครอบครัวได้เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆที่มีการแบ่งโซนไว้อย่าง Tomorrow Land ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย / Adventure Land ที่สนุกสนานผจญภัย 
Fantasy Land ที่สวยงามน่ารัก รวมทั้งท่านจะได้พบกับตัวการ์ตูน น่ารักๆของดิสนีย์มากมาย อย่าง มิคกี้เม้าส์-มินนี่เม้าส์-โดนัลดั๊ก-กุฟฟี่-ไลอ้อนคิงส์-ฯลฯ
**รับประทานอาหารมื้อกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมสวนสนุก**
ช่วงบ่าย ท่านมีเวลาเต็มที่กับความสนุกสนานในดิสนีย์แลนด์ อาทิ ชมขบวนพาเหรด-ช้อปปิ้งของที่ระลึกต่างๆ-สนุกกับเครื่องเล่นที่มีอยู่มากมายอาทิ บ้านผีสิง-รถไฟเหาะ Space Moutain – Matterhorn Bobsled ฯลฯ จนถึงเวลานัดหมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS  หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม อนาแฮลม์ – บาร์สโตว์ - ลาสเวกัส
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส นครแห่งสีสันที่ไม่เคยหลับใหล แวะช้อปปิ้งสินค้าราคาพิเศษที่ บาร์สโตว์ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท แฟคตอรี ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ดังตามอัธยาศัย อาทิ COACH POLO – SAMSONITE – LEVIES ฯลฯ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองลาสเวกัส เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เมืองที่มีการพัฒนาสูงที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐ จากผืนทะเลทรายที่กว้างไกลสุดสายตา กลายมาเป็นนครแห่งแสง สี เสียง ที่ไม่มีวันหลับไหล  มีโรงแรมขนาดใหญ่ระดับที่มีห้องพักเกินกว่า 1,000 ห้องจำนวนมาก เป็นเมืองแห่งคาสิโน   นับเป็นเมืองที่สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนอเมริกันมากมาย
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร  ก่อนนำท่านเข้าที่พัก โรงแรมFLAMINGO  หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนเดินเล่น ชมโรงแรมต่างๆ หรือเสียงโชคกับคาสิโนที่มีอยู่มากมาย
 
วันที่สี่ ลาสเวกัส – แกรนด์แคนย่อน - ลาสเวกัส
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่รัฐ อริโซน่า เพื่อชม ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแหงหนึ่ง  แกรนด์แคนย่อน  หุบผาแห่งแม่น้ำโคโรลาโดที่กัดเซาะชั้นดินชั้นหินต่างๆนับเป็นเวลามากกว่าล้านปี จนทำให้เกิดความแตกต่างของชั้นหินที่มีสีสันต่างๆนานา ดูแล้วนับเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาที่มีความยาวกว่า 400 ก.ม. หุบผากว้างกว่า 25 ก.ม. ลึกกว่า 2 ก.ม.
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านได้เดินชมวิวสกายวอล์ค (Skywalk) สิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ยุคใหม่ เพื่อให้ท่านได้เดินชมวิวของ
แกรนด์แคนย่อน บนพื้นกระจกแก้วใสที่มีความแข็งแรงรับน้ำหนักได้เป็นจำนวนมาก เพื่อให้ท่านเห็นวิวทิวทัศน์ของแกรนด์แคนย่อน จากเบื้องบนสู่เบื้องล่าง นับเป็นการออกแบบด้วยฝีมือมนุษย์ที่น่าประทับใจ
นำท่านเดินทางกลับสู่ลาสเวกัส
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร ก่อนนำท่านกลับที่พัก อิสระตามอัธยาศัย
 
วันที่ห้า ลาสเวกัส – ลอสแองเจลิส –ชมเมือง -  กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางย้อนกลับสู่ ลอสแองเจลิส เมืองใหญ่อันดับสอง ของสหรัฐฯ และเป็นเมืองที่ใหญ่และสำคัญมากๆในแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเปรียบเสมือนจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย เพราะมีคนไทยไปอาศัยอยู่ที่แอล เอ เป็นจำนวนมาก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเก็บภาพสวยบริเวณด้านหน้าของไชนีสเธียเตอร์ ให้ท่านได้สัมผัสกับรอยมือ รอยเท้า ของศิลปิน ฮอลลีวู้ด รวมทั้งดวงดาวบนถนนฮอลลีวู้ด บูเลอวาร์ด หรือ ฮอลลีวู้ด วอลค์ ออฟ เฟรม ที่บันทึก ความเป็นดาวแห่งฮอลลีวู้ด ที่บรรดาศิลปินทั้งหลายไม่ว่า ดารานักแสดง นักร้อง พิธีกร ฯลฯ อยากให้ ตัวเองมีชื่อจารึกอยู่บนแผ่นกระเบื้องที่ทำเป็นรูปดวงดาวกว่า 2,000 ดวง บนความยาวกว่า 3ไมล์ ผ่านชมบริเวณ ถนนบรอดเวย์ ย่านเลอเวรี่ฮิลล์ ที่โด่งดัง
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร ก่อนนำท่านเดินทางสู่สนามบินลอสแองเจลิส เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
22.00น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน CZ 328 / CZ 357 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินกวางเจา 3 ช.ม.) 
 
วันที่หก **เดินทางข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาที่ประเทศไทยเร็วกว่า ลอสแองเจลิส 15 ช.ม.**
 
วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ
10.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
******************************************************************************************
อัตราค่าบริการ (จำนวนไม่ต่ำกว่า 20 ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3  ท่าน ท่านๆละ 69,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ                          15,000     บาท
*** ราคาเด็กเท่ากับผู้ใหญ่ ***
*** อัตราค่าบริการเดือนเมษายนเป็นต้นไป มีการปรับราคา กรุณาสอบถามเพื่อความแน่นอน ***
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
· ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไชน่า เซ้าท์เทิร์น แอร์ไลน์ (CZ) ชั้นประหยัด เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ 
· ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี  (ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนหากมีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มจากทางสายการบิน)
· ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเทียบเท่า
· ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
· ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
· ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทางตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิ 
· ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุ และสุขภาพในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,500,000 บาท 
· ค่าทิปคนขับรถ
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
· ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
· ค่าใช้จ่าย ส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
· ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
· ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
· ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้ 
· ค่าธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐอเมริกา และค่าธรรมเนียมการขอยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
 
เงื่อนไขการเดินทาง
· สำรองที่นั่งมัดจำล่วงหน้าท่านละ 20,000  บาท  ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 ตามกำหนด  วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
· หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมด
· บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ  ที่เกิดเหนือการ  ควบคุมของบริษัทฯ
· บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ สิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้วบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือ บางส่วน
· บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
· บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง  แต่ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
· ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้  ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
· บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการบอกเลิกตามความเหมาะสมแต่ยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
· กรณีที่ท่านไม่ได้ชำระเงินค่ามัดจำตามกำหนด ทางบริษัท ฯจะยังไม่ทำการ Booking ให้จนกว่าท่านชำระเงินหรือโอนเงิน ค่ามัดจำ พร้อมแฟ็กสำเนาสลิปเงินโอนไปที่บริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
· กรณีที่ท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามกำหนด บริษัทฯจะยังไม่ออกตั๋วเครื่องบินไป-กลับให้กับท่าน จนกว่าท่านได้มีการชำระเงิน หรือโอนเงิน ส่วนที่เหลือ พร้อมแฟ็กสำเนาสลิปเงินโอนไปที่บริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อย 
 
การยกเลิกการจองทัวร์
* หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วันทำการ คืนเงินมัดจำทั้งหมด
* หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 14-20 วันทำการ หักมัดจำ 10,000 บาท
* หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 03-13 วันทำการ หักมัดจำ 20,000 บาท
* หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-2 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 
* หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่า มัดจำทั้งหมด 
* หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 5,000 บาท และค่าวีซ่า ตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่าอเมริกา
วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เดินทางต้องไปโชว์ตัวและ
เข้ารับการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ตามเวลาที่สถานทูตนัดหมายเท่านั้น
 
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่าอเมริกา
· หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (หากมีเล่มเก่ากรุณานำมาแสดงด้วย)
· แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว ที่ทางบริษัทส่งให้ (กรุณากรอกให้ครบถ้วน ตามความเป็นจริง)
· ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าอเมริกา ประมาณ 5,700 บาท (อัตราค่าบริการนี้ไม่ได้รวมในราคาทัวร์)
· รูปถ่ายสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส(ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วนหรือโพราลอยด์) ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งสิ้นพื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่ายไม่มีลวดลาย ถ่ายมาแล้วต้องไม่เกิน 6 เดือน
· สำเนาทะเบียนบ้าน
· สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร )
· สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้องที่มีอายุบัญชีมากกว่า 6 เดือน (หากเล่มปัจจุบันมีอายุไม่ถึง 6 เดือนต้องถ่ายสำเนาเล่มเก่าทั้งเล่มด้วย) *** สมุดบัญชีเล่มจริงให้นำมาในวันสัมภาษณ์ด้วย ***
· หลักฐานทางด้านการทำงาน (เอกสารที่ยื่นวีซ่าทุกอย่าง จะต้องออกไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเดินทาง)
· ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นลูกจ้าง ข้าราชการให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัดเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ( ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน)
· ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า
· ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
· สำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า ขอสำเนาทะเบียนหย่า
· สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล)
· กรณีผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่นแม่บ้านที่ไม่ได้ทำงานให้แสดงทะเบียนสมรส, หนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนของสามี
· กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดาให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดาเพิ่มเติมและหนังสือให้ความยินยอมบุตรเดินทางกับบุคคลอื่นได้ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขตถ้าบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมต้องมีสำเนามรณะบัตร
 
 
 
Program Tour >อเมริกา
- อเมริกาตะวันตก 8 วัน 5 คืน MU
- ทัวร์อเมริกาตะวันตก 7 วัน CZ
- อเมริกาตะวันออก-แคนาดา 10 วัน คาเธ่ย์แปซิฟิค CX
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
Whatever age you are,celine outlet the Speedy tends to be easy-to-wear and very versatile goyard outlet– with its crossbody strap and duffle-like Giuseppe Zanotti shape that fits along the human body quite naturally.valentino replica Like the Neverfull,gucci replica the Speedy is popular in monogrammed canvas,valentino outlet online but is also available in Damier canvas and epi leather. valentino outlet store often releases fanciful, limited-edition versions valentino outlet that are fun and can actually increase in value.Whether your valentino online of choice is the classic Speedy,true religion outlet the practical Neverfull,true religion outlet online or the daring graffiti-print monogram,true religion outlet store no gal's closet is complete without a true religion jeans. The best part is that no matter which one you choose, all true religion jeans outlet age beautifully as they darken through their sought-after patina while holding their original shapes and high quality. Consider your cheap true religion an investment to enjoy for years to true religion replica come that you can sell easily through us when you're ready for a change! Our selection of true religion outlet online store features new and true religion replica jeans styles,chanel replica all guaranteed authentic and majorly on sale.Moncler CLEARANCE I'm not alone in my love of Moncler doudoune . Stars like moncler outlet online store in the advertising campaigns, and celebrities like moncler outlet, shoes and handbags.moncler factory outlet even described her recently moncler outlet online keeps the house young and inspired with fashion shows that take place moncler replica and his own over-the-top style.moncler outlet store has released limited-edition versions.www.truereligionoutlets.net/
ชื่อ : gucci   E-mail : WQM@163.COM    วันที่ : 15 ธันวาคม 2558 10:08 น.
IP : 199.195.193.XXX

ความคิดเห็นที่ 2

LOS ANGELES, converse March ugg,uggs,uggs canada 7 (Reuters) oakley - links of london uk Russian michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors tennis hermes,sac hermes,hermes pas cher,sac hermes pas cher star michael kors Maria new balance pas cher Sharapova, the kate spade outlet,kate spade,katespade,kate spade handbags highest-paid michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors woman abercrombie in ray ban pas cher,ray ban,rayban,lunette ray ban pas cher sports, beats by dre,dr dre,beats headphones,dre beats,beats by dr,beats by dr dre,beats audio,dr dre beats,dre headphones,beats by dre headphones,beats by dr. dre,cheap beats said louboutin outlet,louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,louboutin shoes,red bottoms,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins on iphone cases Monday mont blanc that she jimmy choo,jimmy choo shoes,jimmy choo outlet,jimmy choo handbags failed a louis vuitton outlet stores,louis vuitton outlet online,louis vuitton,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton drug prada handbags,prada,prada sunglasses,prada shoes,prada outlet,prada bags test burberry outlet online,burberry outlet,burberry,burberry handbags,burberry factory outlet,burberry sale at the jordan shoes,jordans,air jordan,jordan retro,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,air jordans,cheap jordans,retro jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan shoes,air jordan retro Australian coach outlet store online,coach outlet store,coach outlet Open s5 cases due to polo ralph lauren a hollister,abercrombie,abercrombie fitch,hollister france,hollister pas cher,abercrombie and fitch,hollister pas cher substance new balance shoes,new balance,balance shoes,new balance outlet,new balance store,new balance store locator,new balance shoes for women,joe's new balance outlet,newbalance,newbalance.com,new balance walking shoes she michael kors outlet store,michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors has vanessa bruno pas cher been taking nike roshe uk for 10 air max,nike air max,air max pas cher,air max one,air max 90,air max france years canada goose outlet for gucci outlet,gucci handbags,gucci belts,gucci shoes,gucci,gucci belt,gucci sunglasses,gucci bags,cheap gucci health michael kors handbags,michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors issues.The nfl jerseys,jerseys,baseball jerseys,cheap jerseys,nba jerseys,hockey jerseys,basketball jerseys,jerseys from china,cheap nfl jerseys 28-year-old oakley sunglasses cheap,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses,oakley vault,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses Sharapova, air max a five-time vans,vans pas cher,vans soldes grand ugg pas cher slam champion, ray ban sunglasses will iphone 5s cases be michael kors outlet provisionally louis vuitton outlet online,louis vuitton,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton suspended bottega veneta,bottega,bottega veneta outlet starting March louis vuitton,sac louis vuitton,louis vuitton pas cher,sac louis vuitton pas cher,louis vuitton france 12, lululemon,lululemon canada,lululemon outlet canada,lululemon outlet online the converse pas cher International Tennis canada goose outlet Federation (ITF) iphone 6 plus cases said.One of air max,nike air max,air max 2015,nike air max 2015,air max 90,airmax,air max 95,nike air max 90 her biggest sponsors, nike free,free running,nike free run,nike free 5.0,free running 2,nike running shoes,nike free trainer,nike free trainer 5.0,free runs,free run 5.0 Nike Inc., longchamp,longchamp handbags,longchamp outlet,longchamp bags,long champ said louboutin it nike air max was canada goose suspending louis vuitton,borse louis vuitton,louis vuitton sito ufficiale,louis vuitton outlet ties while ralph lauren,polo ralph lauren,ralph lauren pas cher,polo ralph lauren pas cher,ralph lauren france the moncler case hogan,hogan outlet,scarpe hogan,hogan sito ufficiale,hogan interactive is canada goose outlet being investigated.She moncler is moncler jackets the louis vuitton outlet,louis vuitton outlet online,louis vuitton,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton seventh athlete cheap oakley in barbour,barbour jackets,leather jackets,barbour sale,barbour outlet,barbour uk,barbour coats,barbour clothing a month michael kors,sac michael kors,michael kors pas cher,sac michael kors pas cher,michael kors france to canada goose outlet test marc jacobs positive sac longchamp,longchamp,longchamps,longchamp pas cher,sac longchamp pas cher,longchamp pliage,longchamp soldes,sac longchamps,longchamp france for hollister,hollister canada,abercrombie and fitch,abercrombie,abercrombie and,abercrombie kids,af meldonium, pandora charms,pandora uk,pandora bracelet,pandora rings,pandora,pandora sale,pandora bracelets,pandora jewellery,pandora ring,pandora charm,pandora earrings,pandora jewelry,pandora necklace,pandora charms uk which thomas sabo uk is ipad cases used uggs outlet to ray ban sunglasses outlet,ray ban sunglasses,ray ban,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban treat diabetes louis vuitton,louis vuitton bags,louis vuitton handbags,louis vuitton uk and true religion low magnesium, and lancel was cheap oakley sunglasses only michael kors outlet online sale,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors banned by true religion the oakley sunglasses,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley vault,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses World lacoste pas cher Anti-Doping converse shoes,converse,converse.com,converse sneakers,converse outlet Agency (WADA) juicy couture outlet as wedding dresses,prom dresses,bridesmaid dresses,evening dresses,beach wedding dresses,cheap wedding dresses,homecoming dresses,prom dresses,wedding dresses of sac louis vuitton,louis vuitton,louis vuitton pas cher,sac louis vuitton pas cher,louis vuitton france Jan. tiffany and co jewelry,tiffany and co outlet,tiffany and co,tiffany's,tiffanys,tiffany co,tiffany jewelry 1."I made michael kors outlet,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors a louboutin,chaussure louboutin,louboutin pas cher,chaussures louboutin,chaussure louboutin pas cher,louboutin france huge mistake. mulberry,mulberry handbags,mulberry outlet,mulberry bags,mulberry uk I let moncler my ray ban sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban fans canada goose pas cher down and mcm handbags,mcm bags,mcm backpack,mcm outlet I nike trainers let ugg boots,uggs,ugg,ugg boots uk,ugg uk the oakley pas cher,oakley,oakley soldes,lunette oakley pas cher,oakley france sport down," north face jackets,north face,the north face,northface,north face outlet,north face jackets clearance,the north face outlet said juicy couture Sharapova, toms outlet a rolex watches,replica watches,omega watches,rolex watches for sale,replica watches uk,fake rolex teenage tennis true religion prodigy tiffany and co jewelry,tiffany and co outlet,tiffany and co,tiffany's,tiffanys,tiffany co,tiffany jewelry who became herve leger,herve leger dresses the third-youngest ugg australia,ugg slippers,uggs boots,uggs outlet,ugg boots,ugg,uggs,ugg boots clearance,uggs on sale Wimbledon ugg,ugg australia,ugg italia champion. "I soccer shoes,nike mercurial take full responsibility nike free run for barbour it.""I tn pas cher,nike tn,nike tn pas cher,nike tn requin,tn requin,tn requin pas cher know that mac cosmetics,m a c cosmetics,mac makeup,maccosmetics.com with this soccer jerseys,soccer jersey,usa soccer jersey,football jerseys I gucci face vans shoes,vans outlet,vans store,star wars vans shoes,cheap vans,vans shoes outlet,white vans,black vans,red vans,vans star wars,vans sneakers,vans shoes outlet store,vans sale,cheap vans shoes consequences ralph lauren,ralph lauren uk,ralph lauren outlet,polo ralph lauren outlet and I don't tory burch outlet,tory burch,tory burch handbags,tory burch shoes,tory burch sale,toryburch,tory burch sandals,toryburch.com,tory burch flip flops want longchamp outlet,longchamp,longchamp handbags,longchamp bags,long champ to coach purses,coach handbags,coach bags end asics,asics gel,asics running,asics running shoes,asics shoes,asics gel nimbus,asics gel kayano,asics gt my louboutin,christian louboutin,louboutin shoes,louboutins,louboutin uk,christian louboutin uk,red bottom shoes,red bottoms,louboutin outlet,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet career michael kors outlet online this abercrombie and fitch UK way. giuseppe zanotti I pandora jewelry really hope michael kors,michael kors uk,michael kors handbags,michael kors bags that sac guess,guess pas cher,guess,guess collection,sac a main guess I louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,louboutin shoes,red bottoms,louboutin outlet,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins will insanity,insanity workout,insanity workout calendar,insanity calendar,insanity workout schedule be ferragamo shoes,ferragamo,salvatore ferragamo,ferragamo belts,ferragamo belt,ferragamo outlet given coach outlet,coach factory,coach factory outlet,coach outlet store,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online another hollister chance pandora jewelry,pandora charms,pandora bracelet,pandora bracelets,pandora rings,pandora jewelry store locator,pandora charm,pandora charms clearance,pandora store,pandora jewelry outlet store,pandora jewelry sale online to play oakley sunglasses this game," hollister clothing former karen millen dresses world ray ban sunglasses uk number one chi flat iron,chi hair Sharapova instyler ionic styler,instyler told a nike air max,air max,air max pas cher,air max one,air max 90,air max france news conference moncler in a michael kors canada downtown canada goose jackets Los Angeles moncler jackets hotel.In nike shoes,nike outlet,nike factory,nike store,nike factory outlet,nike outlet store,cheap nike shoes,nike sneakers its p90x,p90x3,p90x workout,p90x workout schedule,p90x workout sheets,p90x 3,p90x2 statement celine handbags,celine bag,celine bags to canada goose put valentino shoes,valentino,valentinos ties iphone 6 cases on babyliss pro hold nike air max that came just coach outlet,coach factory outlet,coach outlet store,coach factory,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online hours after prada outlet,prada,prada handbags,prada sunglasses,prada shoes,prada bags the tennis nike free,free run,nike free run,nike free pas cher,nike free run pas cher,nike free france star's announcement, polo ralph lauren outlet,ralph lauren,polo ralph,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,polo shirts,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet online,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo Nike, pandora jewelry,pandora charms,pandora bracelet,pandora bracelets,pandora rings,pandora jewelry store locator,pandora charm,pandora charms clearance,pandora store,pandora jewelry outlet store,pandora jewelry sale online the iphone 6s plus cases world's hollister uk largest sportswear maker, timberland shoes said, louis vuitton,louis vuitton outlet online,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton "We nike air max,air max,air max 2015,nike air max 2015,air max 90,airmax,air max 95,nike air max 90 are ghd,ghd hair,ghd hair straighteners,ghd straighteners saddened and easton bats surprised louis vuitton handbags,vuitton handbags,louis vuitton bags,louis vuitton purses by montre pas cher the rolex watches,rolex,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex news about swarovski jewelry Maria air max Sharapova."The ray ban ITF's iphone 6s cases anti-doping nike blazer program calls timberland pas cher for uggs outlet a north face outlet,north face,the north face,northface,north face jackets,north face jackets clearance,the north face outlet four-year north face suspension nike huarache for nike roshe run,roshe run,nike roshe,rosh run,roshe run pas cher,nike roshe france a positive supra shoes test, but lululemon outlet,lululemon,yoga pants,lulu lemon,lulu.com,lululemon.com that true religion ban air force,nike air force,air force 1,air force one,nike air force 1,nike air force one,air force one nike can north face,the north face,north face pas cher,north face soldes,north face france be roshe run,nike roshe,roshe runs,nike roshe run,nike roshes reduced uggs in vans scarpe various uggs circumstances, oakley sunglasses,oakley vault,oakley sunglasses cheap,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,cheap oakley sunglasses,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses such burberry outlet online,burberry,burberry outlet,burberry handbags,burberry factory outlet,burberry sale as swarovski uk for first-time burberry pas cher offenses air jordan,jordan pas cher,air jordan pas cher,nike air jordan,air jordan france or abercrombie and fitch,abercrombie and,abercrombie,abercrombie kids,abercrombie fitch,abercrombie.com if the kate spade handbags,kate spade,kate spade outlet,katespade player shows moncler outlet no moncler,moncler outlet,moncler sito ufficiale significant fault louis vuitton,louis vuitton canada,louis vuitton outlet,louis vuitton outlet online or birkin bag,hermes belt,hermes handbags,hermes birkin,hermes bags,birkin bags negligence.If wedding dresses,wedding dress,dresses for wedding,bride dresses,dresses for weddings,wedding dresses uk,cheap wedding dresses,vintage wedding dresses,monsoon wedding dresses,lace wedding dresses,wedding dresses for older brides,wedding dresses 2014 a longchamp,sac longchamp,longchamps,longchamp pas cher,sac longchamp pas cher,longchamp pliage,longchamp soldes,sac longchamps,longchamp france player bears polo ralph lauren outlet online,ralph lauren,polo ralph,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,polo shirts,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo no replica handbags,coach factory outlet,coach factory,coach factory outlet online,coach factory online fault chanel handbags,chanel bags,chanel sunglasses,chanel purses,chanel outlet or christian louboutin shoes,louboutin shoes,louboutin outlet,louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,red bottoms,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins negligence, longchamp handbags,longchamp,longchamp outlet,longchamp bags,long champ there is reebok outlet,reebok,reebok skyscape,reebok shoes no longchamp,longchamp bags,longchamp uk suspension.

ugg,ugg australia,uggs,ugg pas cher,ugg soldes,bottes ugg,bottes ugg pas cher
ชื่อ : oakleysunglasses   E-mail : ioioiioio@hotmail.com    วันที่ : 23 มีนาคม 2559 09:40 น.
IP : 106.185.55.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 163
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,083,314
23 พฤศจิกายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
             
Engine by MAKEWEBEASY