Program Tour >อื่นๆ
รวมโลกทั้งใบไว้ใน แอฟริกาใต้ 8 วัน 5 คืน สายการบินเจทแอร์เวยส์

รวมโลกทั้งใบไว้ใน แอฟริกาใต้

               8 วัน 5 คืน

โดยสายการบินเจทแอร์เวยส์  

 

พร้อมบินภายในแอฟริกาใต้ อีก 2 ไฟท์ เดินทางสบายๆ ไม่เหนื่อย

 

นำท่านสู่นครโจฮันเนสเบิร์ก เมืองศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจที่สำคัญของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ดินแดนแห่งการผสมผสานทั้งวัฒนธรรม การดนตรี รวมถึงทุ่งสวันนาที่มากมายไปด้วยสัตว์ป่า และที่ต้องค้นหาในนาม Big Five การเข้าชมเหมืองทองคำเป็นสิ่งที่จะทำให้ท่านพึงพอใจ  ชมเคปทาวน์เมืองชายทะเลที่ไม่เคยหลับรอต้อนรับทุกท่านให้มาชิมอาหารที่ขึ้นชื่อ เป๋าฮื้อกับกุ้งมังกรพร้อมมนต์เสน่ห์ของสองมหาสมุทรปลายแหลมทวีปแอฟริกา ที่ท่านจะต้องประทับใจไม่รู้ลืม

 

เดินทางวันที่   3,17 กันยายน/ 1,15,29 ตุลาคม/ 12,26 พฤศจิกายน  / 3,17,31  ธันวาคม 

 

วันแรก  กรุงเทพ  -  มุมไบ - โจฮันเนสเบิร์ก

18.00.   พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สายการบิน JET AIRWAYS เคาน์เตอร์ P ประตูทางเข้าที่ 8  เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

20.45  น.  ออกเดินทางสู่มุมไบ โดยสายการบิน JET AIRWAYS  เที่ยวบินที่ 9 W 67

 

วันที่สอง  โจฮันเนสเบิร์ก  - พริทัวเรีย -  พิพิธภัณฑ์วูร์เทรกเคอร์

23.40. ถึงสนามบินมุมไบ แวะเปลี่ยนเครื่อง

02.05 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินโจฮันเนสเบิร์ก โดยเที่ยวบินที่ 9 W 242

07.40 น.   ถึงสนามบิน O.R.TAMBO เมืองโจฮันเนสเบิร์ก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองพริทัวเรีย (Pretoria) เมืองแห่งดอกไม้สีม่วง “City of Jacarandas” ซึ่งมีมากถึง  50,000 ต้นจะออกดอกบานสะพรั่งอวดโฉมให้       ผู้เดินทางมาเยือนเมืองนี้ได้เห็นกันในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี ที่มาของชื่อเมืองได้มาจากชื่อของ อันเดรียส พริทัวเรียส (Andries Pretorius) วีรบุรุษของของชาวบัวร์ที่พิชิตซูลู ลงได้ในปี 1838 ในสงครามแม่น้ำเลือด นำชม อนุสาวรีย์ Paul Kruger ที่จัตุรัสเชิร์ช (Chirch Square) ล้อมรอบด้วยรัฐสภาของสาธารณรัฐในอดีต Palace Of Justice, ธนาคารกลางแห่งแรกของแอฟริกาใต้ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถานทูตนานาชาติ นำท่านชมอาคารรัฐสภา อาคารหินทรายสีแดงโอ่อ่าสง่างาม สร้างเสร็จในปี1913 เป็นที่ประกอบพิธีเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดี เนลสัน แมนเดลา  เชิญท่านชมเมืองพริทัวเรีย แบบพาโนรามา ณ จุดชมวิว พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (อาหาร จีน)  

บ่าย          เข้าชมพิพิธภัณฑ์วูร์เทรกเคอร์ (Voortrekker Monument & Museum) ตั้งเด่นเป็นปราการที่ยิ่งใหญ่ สร้างจากหินแกรนิตในวาระครบรอบ 100 ปีแห่งเหตุการณ์การอพยพ Great Trek ซึ่งนำชาวผิวขาวเข้าสู่ดินแดนชั้นในของประเทศ ด้านในตัวอาคารแสดงเรื่องราวต่างโดยการแกะสลักแบบนูนต่ำ ด้านล่างเป็นพิพิธภัณฑ์ และที่บรรจุร่างนักรบนิรนาม ในทุกปีของเดือนธันวาคม จะมีแสงสว่างส่องลงมาจากด้านบนของโดมตรงจุดนี้ อย่างน่าอัศจรรย์ จากนั้นนำเข้าสู่เขต Sandton เชิญท่านอิสระกับ แหล่งช้อปปิ้งทันสมัยที่ แมนเดลลา สแควร์ (Mandela Square)

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ (อาหารพื้นเมือง) ที่ภัตตาคารหรู Moyo Melrose ในบรรยากาศคลาสสิคพร้อมดนตรีสไตล์แอฟริกัน

                 ที่พัก ระดับ 4 ดาว เมืองโจฮันเนสเบิร์ก

 

วันที่สาม  โจฮันเนสเบิร์ก - เคปทาวน์  - ฟาร์มนกกระจอกเทศ  - เทเบิล เม้าเทนท์

07.00. รับประทานอาหารเช้า (บริการถึงห้องพักทุกท่าน) หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

10.05น.   ออกเดินทางสู่เคปทาวน์ โดยสายการบิน South Africa Airways เที่ยวบินที่ SA 323 (รับประทานอาหารกลางวันบนเครื่อง)

12.15น.    ถึงสนามบินเคปทาวน์

บ่าย          ชมเมืองเคปทาวน์ เมืองแห่งคาบสมุทรเคปที่รวมเอา ทะเลและหุบเขาไว้ด้วยกันยังคงงดงาม เหมือนดังคำชมขอผู้คนที่ได้มาเยือน แม้แต่ Sir Francis Drake ซึ่งเคยแล่นเรือ Golden Hinde เข้าสู่ Table Bay เมื่อปี 1580 ถึงกับเอ่ยปากว่า Cape Town คือ “คาบสมุทรที่งามที่สุดใต้ฟ้านี้” Trip Advisor เองก็ได้ประกาศว่า Cape Town ได้รับคะแนนนิยมจากนักท่องเที่ยวให้เป็น Best City in The World ประจำปี 2011 ห่างออกไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว 200 กิโลเมตร คือ Cape Aqulhas เป็นจุดแบ่งระหว่างสองมหาสมุทร ที่ยังคงมีหลักฐานระบุว่ามีมนุษย์อาศัยอยู่ราว 40,000 ปีมาแล้วอาคารสถาปัตยกรรมจอร์เจียแบบอังกฤษ ถนนพื้นหิน และต้นโอ๊กเก่าแก่กับชุมชนผิวดำเล็กๆ ทำให้เป็นเมืองที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ปัจจุบันแผ่นดินแห่งนี้เป็นความภูมิของชาวแอฟริกาใต้ทุกคน ไม่เว้นแม้ชาวโจฮันเนสเบิร์ก

                 นำท่านเดินทางสู่ West Ostrich  Farm ชมการเลี้ยงนกกระจอกเทศที่ทันสมัย สัมผัสวงจรชีวิตของนกกระจอกเทศ อย่างใกล้ชิด  สนุกกับการป้อนอาหารและขี่หลังนกกระจอกเทศ สัตว์ปีกขนาดใหญ่ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกก่อนถ่ายภาพเป็นที่ระลึกโดยมีฉากหลังเป็น Table Mountain

จากนั้นเดินทางสู่ Table Mountain แท่งหินทรายตัดตรงสูง 1,086 เมตร คือป้อมปราการและตัวตนแห่งธรรมชาติกลางเมือง  นำท่านขึ้นชมทิวทัศน์จากยอดเขาด้วยกระเช้าทันสมัยหมุนรอบตัวเอง 360 องศาใช้เวลาเพียง 6 นาที ค้นหาแดสซี่ (Dassic) กระต่ายหิน สัตว์ที่เป็นญาติใกล้ชิดกับช้างหน้าตาคล้ายหนูตะเภามีสีน้ำตาล ขนฟูๆหูสั้นๆปากยื่นๆยาวประมาณ 1 ฟุต และยังมีป่าไม้พุ่มซึ่งเป็นแหล่งรวมของพืช 1,500 สายพันธุ์ นกเฉพาะถิ่นอย่างคีรีบูนโพรเทีย ภูเขาโต๊ะถูกขนาบสองด้านด้วยยอดเขา Lion Head และ Devil Peak ที่สวยงาม ให้ท่านได้มีเวลาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

19.00น.    รับประทานอาหารค่ำ (อาหารจีน)

                 ที่พัก ระดับ 4 ดาว เมืองเคป ทาวน์ 

 

วันที่สี่   เกาะแมวน้ำ - แหลมกู๊ดโฮป - ชมนกเพนกวิน -  ชิมไวน์        

07.00. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น.   นำท่านเที่ยวชมความทันสมัยของเมืองเคปทาวน์ เมืองเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 300 ปี ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีครบทุกอย่างอีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงด้านนิติบัญญัติของแอฟริกาใต้ ด้านหน้าของเมืองเป็นทะเลส่วนด้านหลังเป็นภูเขา ถนนในเมืองเต็มไปด้วยผู้คนทุกสีผิว ร้านค้าทันสมัยมากมาย เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าใจกว้างที่สุดของแอฟริกาใต้ เชิญท่านถ่ายภาพกับจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งโดยมีฉากหลังเป็นยอดเขาทั้ง 12 ยอดของ  Table Mountain  จากนั้นนำท่านลงเรือที่ท่าฮูทเบย์ (Hout Bay) เพื่อไป ชมแมวน้ำที่ เกาะดุยเกอร์  (Duiker Island) โดยเรือท้องกระจกขนาดใหญ่ ชมแมวน้ำสีน้ำตาลตัวอ้วนนอนเบียดเสียดอาบแดดกันเต็มเกาะตัวผู้ทีใหญ่กว่ากำลังวางกล้ามหวงถิ่นส่วนตัวเมียกำลังสาละวนหาอาหารตามแนวสาหร่ายเคลป์ให้เวลาท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพจนได้เวลาพอสมควรนำท่านกลับสู่ฝั่งก่อนเดินทางสู่เส้นทางสายธรรมชาติ   ที่ Cape of Good Hope Nature Reserve

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารทะเล) ที่ภัตตาคาร Seaforth ท่ามกลางบรรยากาศริมทะเล

                 แอตแลนติค  เสริฟ์ด้วยเมนูพิเศษกุ้งมังกร (Crayfish)

13.00 น.   นำท่านขึ้นยอดเคปพอยต์ชมประภาคารที่มีกำลังไฟสูงที่สุดในแอฟริกาใต้โดยรถรางลาก เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นอ่าว False ที่ บาร์โทโลมิว ดิแอซ ผู้บุกเบิกชาวโปตุเกส ผู้ซึ่งได้ล่องเรือมาจนสุดแผ่นทวีปเมื่อปี 1488 ต่อมา วาสโก ดา กามา ก็นำเรือสินค้าผ่านเข้าสู่ทะเลอินเดียเป็นการเชื่อมโลกเข้าด้วยกันในบริเวณนี้มีคลื่นลมแรงใต้น้ำเต็มไปด้วยกองหินโสโครกจึงถือว่า       เป็นเรื่องยากสำหรับนักเดินเรือในอดีตและเป็นที่มาของเรือของฟลายอิ้งดัตช์แมน (Flying Dutchman) ที่มักจะปรากฏตัวให้เรือที่ผ่านมาได้เห็นเป็นเรื่องที่น่าขนลุก บริเวณนี้เรียกว่า แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) ในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี วาฬมักจะเข้ามาในบริเวณนี้เพื่อหาอาหารและเจริญพันธุ์ ถ้าโชคดีเราอาจมีโอกาสได้เห็นภาพอันน่าประทับใจ จากนั้นนำท่านเดินทางสุ่ ชุมชนเมืองท่าเก่า Simon's Town เป็นที่ทอดสมอที่ปลอดภัยในฤดูหนาว ต่อมากลายเป็นฐานทัพราชนาวีตั้งแต่สมัยอังกฤษเข้าปกครองครั้งที่สอง ในปี 1806 และบริเวณชายหาดโบลเดอร์ (Boulders Beach) ในปี 1985 เป็นปีแรกที่มีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่ามีนกเพนกวินแอฟริกาจำนวนหนึ่งมาผสมพันธุ์กันที่แนวชายหาดนี้และยังเป็นหนึ่งในสามแหล่งของโลก Jackass หรือ แอฟริกาเพนกวิน มีขอบตาสีชมพูทั้งตัวผู้และตัวเมีย ดูน่ารักเวลาเดินขึ้นจากทะเลราวกับสวมชุดทักซิโดสีขาวดำขาสั้นๆเสียงร้องเหมือนลาจึงเป็นที่มาของชื่อแจ็คแอส   ตัวผู้มักจะตัวใหญ่กว่าตั  วเมียและอยู่กันเป็นคู่

                 ให้ท่านสู่ กรูทคอนสแตนเทีย ไวน์เอสเตท สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบดัชต์ และยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนสมัยเก่าไว้ได้ในสภาพที่ดีเยี่ยม ชิมไวน์รสชาติดี ก่อนเลือกซื้อเป็นของฝากหรือของที่ระลึก จากนั้นพาคณะเดินทางต่อสู่ย่าน วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ (Victoria & Alfred Waterfront) เอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ ขนาดใหญ่ให้ท่านได้สัมผัสความมีชีวิตชีวาของเคปทาวน์ พร้อมด้วยร้านค้า     แบรนด์เนม หลุยส์วิคตอง กุชชี่ ปราด้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ ชม Clock Tower Center หอนาฬิกาสีแดงสดสร้างในปี 1880 เพลิดเพลินกับ เครื่องดนตรีท้องถิ่นที่ผสมกับเพลงสมัยใหม่ และ บิ๊กอาย ชิงช้าสวรรค์ที่ ท่านสามารถขึ้นชมความงามของเมืองได้ตามอัธยาศัย

19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ (อาหารจีน)  เมนูพิเศษเป๋าฮื้อ

                 ที่พัก ระดับ 4 ดาว เมืองเคป ทาวน์ 

 

วันที่ห้า  เคปทาวน์  - โจฮันเนสเบิร์ก -  ซันซิตี้ - พิเลนส์เบิร์ก

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

              หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่สนามบินเคปทาวน์  แวะถ่ายภาพภายนอกของสนาม Cape Town Stadium สนามฟุตบอลที่ใช้แข่ง ฟุตบอลโลกปี 2010 ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

10.50 น.   ออกเดินทางสู่โจฮันเนสเบิร์ก โดยสายการบิน South African Aiways    เที่ยวบินที่  SA 326 (รับประทานอาหารกลางวันบนเครื่อง)

12.50 น.   ถึงโจฮันเนสเบิร์ก นำคณะเดินทางสู่ ซันซิตี้ (Sun City หรือ The Lost City) เมืองลับแลแห่งหุบเขาแสงตะวัน เป็นเมืองที่ถูกเนรมิตขึ้นใหม่จากความคิดของนักมวย ผู้ผันตนเป็นนักธุรกิจชื่อว่า โซล แคร์เนอร์ (Sol Kerzner) เจ้าของกิจการ Sun International ทุ่มด้วยเงินจำนวนมหาศาลถึง 28,000 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้างนาน 18 ปี และความพยายามในการเนรมิตผืนดินอันว่างเปล่า และแห้งแล้งในแคว้น Bophuthatswana กลางแอฟริกาใต้ให้กลายเป็นสิ่งที่โลกต้องจดจำ บางคนถึงกับเอ่ยว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก    

นำชมบริเวณ Sun City ให้ท่านเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวก มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ และทะเลน้ำจืดเทียมขนาดใหญ่ยักษ์ที่เรียกว่า Valley of the Waves  มีลักษณะเหมือนทะเลจริง ๆ แวดล้อมด้วยขุนเขาและต้นไม้ที่จัดตกแต่งอย่างเป็นระเบียบสวยงามใกล้ ๆ กันคือ สะพานแห่งกาลเวลา สองข้างสะพานมีช้างแกะสลักเรียงรายอยู่ สะพานนี้เชื่อมต่อกับกองหินมหึมาที่เชื่อว่าเป็น The Lost City ที่สูญหายไป และเพื่อเป็นการตอกย้ำระลึกถึงความทรงจำ เขาเลยสร้างสะพานแห่งนี้ขึ้น ทุก ๆ หนึ่งชั่วโมงสะพานจะถูกเขย่าเสมือนแผ่นดินไหว นอกเหนือจากนี้ยังมีสนามกอล์ฟระดับมาตรฐานโลกคือ Gary Player Golf Course และ Sun City Golf Course ที่ใช้เป็นสถานที่แข่งขันกอล์ฟนัดสำคัญ ๆ มาหลายต่อหลายครั้งแล้ว ออกแบบโดยนักกอล์ฟชื่อดังของโลก Gary Player บริเวณ Sun City ยังมีโรงภาพยนตร์ ร้านค้า  ดิสโก้เธค คาสิโนที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ให้ท่านเพลิดเพลิน   ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม (อาหารพื้นเมือง)

                 ที่พัก  ระดับ 4 ดาว เมืองพิลานส์เบิร์ก

                       

วันที่หก  พิเลนส์เบิร์ก - เหมืองทอง  - GOLD REEF CITY -  โจฮันเนสเบิร์ก

เช้า           รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

7.00 น.     Morning Games Drive นำท่านเดินทางสู่  วนอุทยานสัตว์ป่าพิเลนส์เบิร์ก (Pilanesburg Nature Reserve) โดยรถเปิดประทุนขนาด 20 ที่นั่ง พร้อมผู้นำทางป่าแห่งนี้มี พื้นที่ประมาณ 500 ตารางกิโลเมตร เกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อหลายร้อยปีก่อน ทำให้ผืนดินมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์มีความเขียวชอุ่มเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เท้ากีบ นานาชนิด รวมถึง  Big Five  ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้า ได้แก่ สิงโต เสือดาว ช้าง แรด และ ควายป่า ซึ่งถ้าได้พบทั้งหมดก็ถือได้ว่าเป็น Game Drive ที่สมบูรณ์ แต่อาจจะค่อนข้างเป็นไปได้ยาก เพราะในพื้นที่มีสัตว์อยู่มากกว่า 220 ชนิด อยู่กันแบบอิสระ และบางชนิดสามารถพรางตัวได้ดี กระจัดกระจายกันไปตามธรรมชาติในป่าซึ่งเป็นป่าโปร่ง ป่าละเมาะ และทุ่งหญ้าสะวันนาจนถึงหนองน้ำขนาดใหญ่ สนุกกับการค้นหาจนได้เวลาอันสมควร  

                 เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารจีน)

 บ่าย         นำคณะเดินทางสู่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก นำชม เหมืองทองเก่า (Gold Reef City) ที่ปัจจุบันได้ถูกปรับปรุงใหม่ให้บริเวณรอบ ๆ เหมืองเป็นสวนสนุก เข้าชมภาพยนตร์ประวัติของที่มาแห่ง เมืองโจซี่ และสัมผัสกับบรรยากาศใต้เหมืองทองลึก 253 เมตร ชมเครื่องมือในการค้นหาทองคำ และสัมผัสแร่ทองคำดิบ ก่อนชมวิธีหลอมทองคำแท้ พร้อมทดสอบน้ำหนักจริง สนุกกับเครื่องเล่นอันสุดระทึกตามใจต้องการ  แล้วเป็นเวลาอิสระ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย           

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ (อาหารพื้นเมือง) ที่ภัตตาคาร Carnivore ภัตตาคารเลื่องชื่อเป็นที่รู้จักของนักชิมจากนานาชาติ เสิร์ฟด้วยเมนูบาบีคิวเนื้อสัตว์หลากหลายชนิด เช่น ยีราฟ ม้าลาย คูดู อิมพาล่า จระเข้ ฯลฯ

                 ที่พัก ระดับ 4 ดาว เมืองโจฮันเนสเบิร์ก

 

วันที่เจ็ด  โจฮันเนสเบิร์ก - กรุงเทพฯ   

เช้า         รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

                 นำท่านเดินทางสู่สนามบิน แวะชมเป็นสนามฟุตบอล FNB Stadium ที่ใช้เป็นสถานที่จัดพิธีเปิดและปิด ในแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2010 ครั้งที่ผ่านมา 

11.00 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ฯ โดย Jet Airways เที่ยวบินที่ 9W 241/ 9W 62

              แวะเปลี่ยนเครื่องที่มุมไบ

 

วันที่แปด กรุงเทพฯ     

06.55 น.   ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ  84,500 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน                                           อัตราท่านละ        84,500  บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 3 ท่าน                                           อัตราท่านละ        84,500  บาท          

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียง         อัตราท่านละ       82,500  บาท

พักห้องเดี่ยว                                                               เพิ่มท่านละ         12,000  บาท    

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1 . ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร โดยสายการบิน JET AIRWAYS และภายในโดยสายการบิน

      SOUTH AFRICAN AIRLINE รวมภาษีสนามบินและประกันการเดินทาง

2 . ค่าโรงแรมที่พักพร้อมอาหารเช้า โดยจัดให้พักห้องละ 2 ท่าน

3 . ค่าอาหารมื้อเที่ยง และค่ำ พร้อมอาหารเมนูพิเศษตามที่ระบุในรายการ

4 . ค่ารถรับส่งตามที่ระบุในรายการ

5 . ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

6 . บริการของหัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ

7 . ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงิน 2,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

8 . ค่าทิปพนักงานขับรถ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1 . ค่าระวางขนส่งที่สายการบินเก็บเพิ่มเนื่องจากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม

2 . ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการ

3 . ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และพนักงานขนกระเป๋าที่โรงแรม

4 . ค่ารถรับส่งนอกเหนือจากเวลาที่กำหนด

5 . ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                       

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

-                           กรุณาทำการจองอย่างน้อย 30 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เพื่อยืนยันการจองที่นั่ง

-                           กรุณาชำระเงินมัดจำทันที หลังจากทำการจอง ท่านละ 10,000 บาท

-                           ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัท ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ  มิเช่นนั้น บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน  และการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  การเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว หรือวันหยุดต่อเนื่อง  อาจจะมีการเรียกเก็บค่าทัวร์เร็วกว่ากำหนดไว้เบื้องต้น

 

การยกเลิก หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

-                           หากมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินมัดจำ 10,000 บาท

-                           หากจะมีการยกเลิก  ต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น

-                           หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น

-                           หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือบางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง  เนื่องจากบริษัท  ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว

Program Tour >อื่นๆ
- คลาสสิค โมลอคโค 8 วัน 5 คืน EK
- ภูฏาน 5 วัน 4 คืน สายการบิน Bhutan Airlines
- Memory Morocco 9 วัน 6 คืน EK
- แอฟริกาใต้ 8 วัน 5 คืน สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์
- EGYPT 9 วัน 6 คืน สายการบิน อียิปต์แอร์
- จอร์แดน 6 วัน 3 คืน สายการบิน Royal Jordanian
- รวมโลกทั้งใบไว้ใน แอฟริกาใต้ 8 วัน 5 คืน สายการบินเจทแอร์เวยส์
ดูทั้งหมด

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 19
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 217
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,037,164
25 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
Engine by MAKEWEBEASY