Program Tour >อเมริกา
อเมริกาตะวันตก 8 วัน 5 คืน MU
แพ็คเกจ อเมริกาตะวันตก 8 วัน 5 คืน (MU)
ตลุยครบ 2 สวนสนุกที่ไม่ควรพลาด
(ยูนิเวอร์แซล+ดิสนีย์แลนด์)
ไกด์คนไทยแท้ คอยบริการท่านตลอดการเดินทาง
 
Kodak Theater เป็นศูนย์รวมสินค้าแบรนด์แนมหลากหลายยี่ห้อที่ใหญ่แห่งหนึ่งบนถนนบูเลอวาท / ไชนีส เธียเตอร์ โรงภาพยนต์ที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกา ชมรอยมือรอยเท้าของเหล่าดาราชื่อดังที่ประทับไว้ด้านหน้าของโรงภาพยนต์ ฮอลลีวูดวอล์กออฟเฟม ทางเท้าที่ประดับไปด้วยรูปดาวห้าแฉก จำนวนมากกว่า 2000 ดวง จารึกชื่อของนักแสดง และบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการมายาฮอลลีวู้ด / ชมโรงถ่ายภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด และสนุกสนานกับเครื่องเล่น ณ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ / ช้อปปิ้งเอ้าเล็ทถนนบูเลอวาทที่ Citadel Outlet/  ช้อปปิ้งที่มีสินค้าหลากหลายชนิดของอเมริกา Ontario Mill Outlet / เมืองลาสเวกัส สถานที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการ การพนันให้ท่านเสี่ยงโชคในสถานคาสิโน หรือช้อปปิ้ง เพลิดเพลินกับโชว์ที่จัดแสดงไว้หน้าโรงแรมแต่ละแห่งในย่าน Strip ของลาสเวกัส / ช้อปปิ้งLas Vegas Outlet เมืองที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง
กรุ๊ปส่วนตัว ไม่จอยทัวร์กับต่างชาติ 
 
กำหนดการเดินทาง:   11-18 ม.ค. / 16-23 ก.พ. / 16-23 มี.ค.
Day 1 :     สนามบินสุวรรณภูมิ - ลอสแองเจลิส
 
 
 
23.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โอยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าอีสเทิร์น  โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกก่อนเดินทาง
 
Day 2 :         สนามบินสุวรรณภูมิ - เซี่ยงไฮ้ (ประเทศจีน) - ลอสแองเจลิส - ไชนีส เธียเตอร์ - ฮอลลีวูดวอล์กออฟเฟม
 
01.55 น. เหิรฟ้าสู่มหานครลอสแองเจิลลิส  โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น เที่ยวบินที่ MU 548
07.00 น. เดินทางถึงสนามบินเซี่ยงไฮ้ (ประเทศจีน) เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
13.00 น. ออกเดินทางต่อสู่มหานครลอสแองเจิลลิส โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น เที่ยวบินที่ MU 583  
09.05 น. เดินทางถึง มหานครลอสแองเจลิส (Los Angeles) (เวลาช้ากว่าประเทศไทย 15 ชม.) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองลอสแองเจลิส หรือแอลเอ (L.A.) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ใน สหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง ลอสแองเจลิสตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ชื่อเมืองลอสแองเจลิส มาจากคำว่า โลสอังเคเลส (Los Ángeles) ในภาษาสเปน หมายถึง เทวดาหลายองค์ ซึ่งชื่อเมืองนั้นมีความหมายว่า "เมืองแห่งเทพ" เช่นเดียวกับกรุงเทพ
บ่าย นำท่านชม มหานครลอสแองเจลิส นครแห่งโลกมายาที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากมาเยือนสักครั้ง ผ่านชมย่านธุรกิจสำคัญย่านไชน่าทาวน์ ศาลาว่าการเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ ถนนฮอลลีวู้ด เบเวอร์รี่ฮิลล์ ถนนโรดิโอ ไดร์ฟ (Rodeo drive) โกดัก เทียร์เตอร์ ( KODAK THEATER )เป็นที่จัดงานพรมแดงต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงมากในย่าน Beverly Hill และยังเป็นย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในแอลเอ พร้อมกันนี้ยังเป็นย่านที่มีดาราฮอลิวู้ด อาศัยอยู่มากมาย นำชม ไชนีส เธียเตอร์ (CHINESE THEATER) ซึ่งท่านจะได้ถ่ายรูปกับรอยมือ รอยเท้าของเหล่าดาราชื่อดังที่ประทับไว้พร้อมชื่อจารึกของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวู้ด นำท่านชม ฮอลลีวูดวอล์กออฟเฟม (Hollywood Walk of Fame) เป็นทางเท้าที่อยู่สองข้างทางถนน ฮอลลีวูด บูเลวาร์ด ในทิศตะวันออก-ตะวันตก และไวน์ สตรีท ในทิศเหนือ-ใต้ ตั้งอยู่ในฮอลลีวูด ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา เป็นระยะทางเดินเท้าทั้งสิ้น 3 1/2 ไมล์ ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม ประดับด้วยแผ่นหินตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก จำนวนมากกว่า 2000 ดวง จารึกชื่อของนักแสดง และบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด สำหรับผู้ได้รับคัดเลือกให้จารึกชื่อ คือ วงการภาพยนตร์ / วงการโทรทัศน์ / วงการดนตรี / วงการวิทยุ / วงการละครเวที   แซนตามอนิกา ( Santa Monica) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของลอสแอนเจลิสเคาน์ตี รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ติดกับอ่าวแซนตามอนิกา มีเมืองล้อมรอบ 3 ด้าน ได้แก่ ลอสแอนเจลิส - แปซิฟิกพาลิเสดส์ทางทิศตะวันออกตกเฉียงเหนือ เมืองเบรนท์วูด ทางทิศเหนือ เวสต์ลอสแอนเจลิสทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มาร์วิสตาทางทิศตะวันออก และเวนิสติดทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และมีทะเลล้อมรอบ 1 ด้าน คือมหาสมุทรแปซิฟิกติดทางทิศตะวันตก                    
ค่ำ รัปประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าพัก BEST WESTERN CYPRESS INN & SUITES (ลอสแองเจลิส)
Day 3 :     ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ - ซิทาเดล ช้อปปิ้ง
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่โรงถ่ายภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ มีเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ชมเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนต์ที่โด่งดังทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น คิงคอง ฉากถ่ายภาพยนตร์เรื่อง จอว์ส ฉลามยักษ์ที่ตื่นเต้นระทึกใจ ชมฉากแผ่นดินไหวในซานฟรานซิโก และอาคารบ้านเรือน ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างๆ เช่น เจาะเวลาหาอดีตบัญญัติ 10 ประการ  หรือสนุกสนานผจญภัยกับเครื่องเล่นทันสมัย BACK TO THE FUTURE,  JURASSIC PARK และนั่งรถไฟชมรอบบริเวณโรงถ่าย เสมือนท่านเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ ชมโชว์กับฉากเสี่ยงตายสตั้นท์แมน โชว์วอเตอร์เวิลด์  โชว์ความน่ารักของสัตว์แสนรู้
(อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกแก่การท่องเที่ยวภายในสวนสนุก) 
บ่าย นำท่านช้อปปิ้งที่ ซิทาเดล เอาท์เลท เซ็นเตอร์(Citadel Outlet) ซึ่งสถานที่ช้อปปิ้งมีสถานที่ตั้งที่ใหญ่และเป็นเอาท์เล็ทใหญ่ที่สุดในนครลอสแองเจิลลิ มีบริเวณใหญ่โตและกว้างขวาง ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนมดังทั้งหลายที่มีร้านค้าอยู่มากกว่า 115 ร้าน และราคาลดถึง 30% - 70 % จากราคาปกติของสินค้าแบรนด์เนม เหมาะสำหรับทุกท่าน ทุกวัย เช่น Guess , Nine West , H&M , Coach , Billabong , Calvin Klein , DKNY 
ค่ำ รัปประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าพัก BEST WESTERN CYPRESS INN & SUITES (ลอสแองเจลิส)
Day 4 :     ช้อปปิ้ง ออนตาริโอ มิลล์ - เมืองลาสเวกัส
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางนำท่านสู่ ออนตาริโอ มิลล์ (Ontario Mills) ให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อสินค้าจากช้อปปิ้งมอลล์ที่มีขนาดใหญ่กว้างขวางอีกแห่งหนึ่ง เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ที่ลดราคาถูกกว่าเมืองไทย พร้อมพักผ่อนกับร้านค้า ร้านอาหาร เกมรูมต่าง ๆ ที่รู้จักและมีชื่อเสียงอย่างมากทางฝั่งตะวันตกของอเมริกา (อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกแก่การช้อปปิ้ง) 
บ่าย นำท่านเข้าสู่ เมืองลาสเวกัส เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลก ให้ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป" (Sin City) ลาสเวกัสเป็นสถาณที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้ง เมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนันเป็นแรงดึงดูดหลัก ให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา ต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก จะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อนการพนัน และโรงแรมมารวมตัวกันอย่างแน่นหนาใน บริเวณใกล้เคียงกันเหมือนกับเมืองลาสเวกัส
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเย็นให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยช้อปปิ้ง ณ ศูนย์การค้าภายในเมือง หรือเสี่ยงโชคตามอัธยาศัย และเพลิดเพลินกับโชว์ที่จัดแสดงไว้หน้าโรงแรมแต่ละแห่งใน ย่าน Strip ของลาสเวกัส เช่น โชว์ภูเขาไฟระเบิดที่ Mirage, โชว์โจรสลัดที่โรงแรม Treasure Island, โชว์น้ำพุเต้นระบำที่ Bellagio ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเครื่องเล่นวาดเสียวต่างๆที่ตั้งอยู่สูง ที่สุดในโลกในโรงแรม  Stratosphere, ชมหนึ่งในพระพรหมของไทยซึ่งตั้งอยู่ที่โรงแรม Caesar Palace, ชมหอไอเฟล และประตูชัย ซึ่งจำลองจากปารีสพร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม Venetian
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  HARRAH’S HOTEL & CASINO หรือระดับเทียบเท่า (ลาสเวกัส)
Day 5 :     เมืองลาสเวกัส - อิสระพักผ่อนตามอัทธยาศัย / ทัวร์เสริม แกรนด์ แคนยอน
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่านใดที่สนใจจะไปชมแกรนด์แคนยอน (สกายวอล์ค เพิ่ม 5,800 บาท/ท่าน) ซึ่งเป็นปฎิมากรรมอันมหึมามหาศาลที่ธรรมชาติ สร้างขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 2,000 ล้านปี เป็นหุบเขาที่มีความยาวถึง 446 กม. จุดที่กว้าง ที่สุด 29 กม. และลึกเกือบ 2 กม. จึงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 1 ใน 10 ของโลก (กรุณาติดต่อแจ้งความประสงค์ต่อบริษัท ทัวร์ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง เพราะต้องทำการจองล่วงหน้า ราคาดังกล่าวรวมอาหาร กลางวันให้ท่านเรียบร้อยแล้ว ใช้เวลาในการท่องเที่ยวประมาณ 10 ชม.)
สำหรับท่านที่ไม่ได้ไปแกรนด์อคนยอน ให้ท่านพักผ่อนตามอัทธยาศัย หรืออิสระช้อปปิ้ง ณ ศูนย์การค้าภายในเมือง หรือเสี่ยงโชคตามอัธยาศัย และเพลิดเพลินกับโชว์ที่จัดแสดงไว้หน้าโรงแรมแต่ละแห่งใน ย่าน Strip ของลาสเวกัส เช่น โชว์ภูเขาไฟระเบิดที่ Mirage, โชว์โจรสลัดที่โรงแรม Treasure Island, โชว์น้ำพุเต้นระบำที่ Bellagio ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเครื่องเล่นวาดเสียวต่างๆที่ตั้งอยู่สูง ที่สุดในโลกในโรงแรม  Stratosphere, ชมหนึ่งในพระพรหมของไทยซึ่งตั้งอยู่ที่โรงแรม Caesar Palace, ชมหอไอเฟล และประตูชัย ซึ่งจำลองจากปารีสพร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม Venetian
***** อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกแก่การท่องเที่ยว *****
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  HARRAH’S HOTEL & CASINO หรือระดับเทียบเท่า (ลาสเวกัส)
Day 6 : ลาสเวกัส เอาท์เล็ท - เมืองลอสแองเจิลลิส 
 
ลอสแองเจลิส  - เมืองลาสเวกัส
 
 
   เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
เดินทางนำท่านสู่ ลาสเวกัส เอาท์เล้ท(Lasvegas Premium Outlet) ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆที่มีชื่อเสียง ในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทย 25 % - 65 % ทุกวันด้วยสถานที่ๆกว้างขวางและมีหลากหลายร้านค้าที่มากกว่า 100 ร้านค้า เช่น Polo ,Coach , Swarovski , Timberland ,Tod’s ,Amani ,Hugo Boss ,Tommy Hilfiger , Banana Republic (อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกแก่การช้อปปิ้ง) 
 บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองลอสแองเจิลลิส
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  HOLIDAY INN GARDEN GROVE (ลอสแองเจลิส)
Day 7 : ลอสแองเจิลลิส - เซี่ยงไฮ้
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
11.30 น. ออกเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ ( ประเทศจีน ) โดยสารการบิน ไชน่าอีสเทิร์น CHINA EASTERN เที่ยวบินที่ MU586
Day 8 :     เซี่ยงไฮ้ (ประเทศจีน) - สนามบินสุวรรณภูมิ
 
 
17.30 น. เดินทางถึงสนามบินเซี่ยงไฮ้ (ประเทศจีน) เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
21.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสารการบิน ไชน่าอีสเทิร์น CHINA EASTERN เที่ยวบินที่ MU547
00.55 น.+1 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ........ 
………………….หมายเหตุ: โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม………………….
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 59,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 53,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ           11,900 บาท
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
· ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน CHINA EASTERN ( MU ) ชั้นประหยัด เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ 
· ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี  (ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนหากมีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มจากทางสายการบิน)
· ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเทียบเท่า
· ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
· ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
· ค่าหัวหน้าทัวร์ (คนไทย) ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง (รอรับท่านที่สนามบินแอลเอ)
· ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุ และสุขภาพในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,500,000 บาท 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
· ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
· ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต 
· ค่าทำหนังสือเดินทาง,ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว(เป็นหน้าที่ผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
· ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
· ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้ 
· ค่าธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐอเมริกา และค่าธรรมเนียมการขอยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
· ค่าทิปไกด์ 3 ยูเอสดอลล่า / คน / วัน  (หรือมากน้อยความความพึงพอใจในการบริการ) 
 
เงื่อนไขการจอง
กรุณามัดจำ 25,000 บาท / ท่าน   หลังจากการจองภายใน 3 วัน
พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษของทุกท่านที่ต้องการเดินทางตรงตามหน้าหนังสือเดินทางเท่านั้น 
หรือ ส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระ  ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 
 
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง 
· ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 31-45 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
· ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 21-30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
· ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 01-20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ 
· อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง 
· บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
· หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
· บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด และจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมด 
· หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ เพื่อไม่ให้กระทบกับลูกค้าท่านอื่น แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 
· บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
· บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว 
· ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 
· ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
· ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 
· มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น 
· บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิก หรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่างๆ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
· บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถาณะการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ 
· บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ 
 
Program Tour >อเมริกา
- อเมริกาตะวันตก 8 วัน 5 คืน MU
- ทัวร์อเมริกาตะวันตก 7 วัน CZ
- อเมริกาตะวันออก-แคนาดา 10 วัน คาเธ่ย์แปซิฟิค CX
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
Whatever age you are,celine outlet the Speedy tends to be easy-to-wear and very versatile goyard outlet– with its crossbody strap and duffle-like Giuseppe Zanotti shape that fits along the human body quite naturally.valentino replica Like the Neverfull,gucci replica the Speedy is popular in monogrammed canvas,valentino outlet online but is also available in Damier canvas and epi leather. valentino outlet store often releases fanciful, limited-edition versions valentino outlet that are fun and can actually increase in value.Whether your valentino online of choice is the classic Speedy,true religion outlet the practical Neverfull,true religion outlet online or the daring graffiti-print monogram,true religion outlet store no gal's closet is complete without a true religion jeans. The best part is that no matter which one you choose, all true religion jeans outlet age beautifully as they darken through their sought-after patina while holding their original shapes and high quality. Consider your cheap true religion an investment to enjoy for years to true religion replica come that you can sell easily through us when you're ready for a change! Our selection of true religion outlet online store features new and true religion replica jeans styles,chanel replica all guaranteed authentic and majorly on sale.Moncler CLEARANCE I'm not alone in my love of Moncler doudoune . Stars like moncler outlet online store in the advertising campaigns, and celebrities like moncler outlet, shoes and handbags.moncler factory outlet even described her recently moncler outlet online keeps the house young and inspired with fashion shows that take place moncler replica and his own over-the-top style.moncler outlet store has released limited-edition versions.www.truereligionoutlets.net/
ชื่อ : gucci   E-mail : WQM@163.COM    วันที่ : 15 ธันวาคม 2558 10:08 น.
IP : 199.195.193.XXX

ความคิดเห็นที่ 2

LOS ANGELES, converse March ugg,uggs,uggs canada 7 (Reuters) oakley - links of london uk Russian michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors tennis hermes,sac hermes,hermes pas cher,sac hermes pas cher star michael kors Maria new balance pas cher Sharapova, the kate spade outlet,kate spade,katespade,kate spade handbags highest-paid michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors woman abercrombie in ray ban pas cher,ray ban,rayban,lunette ray ban pas cher sports, beats by dre,dr dre,beats headphones,dre beats,beats by dr,beats by dr dre,beats audio,dr dre beats,dre headphones,beats by dre headphones,beats by dr. dre,cheap beats said louboutin outlet,louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,louboutin shoes,red bottoms,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins on iphone cases Monday mont blanc that she jimmy choo,jimmy choo shoes,jimmy choo outlet,jimmy choo handbags failed a louis vuitton outlet stores,louis vuitton outlet online,louis vuitton,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton drug prada handbags,prada,prada sunglasses,prada shoes,prada outlet,prada bags test burberry outlet online,burberry outlet,burberry,burberry handbags,burberry factory outlet,burberry sale at the jordan shoes,jordans,air jordan,jordan retro,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,air jordans,cheap jordans,retro jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan shoes,air jordan retro Australian coach outlet store online,coach outlet store,coach outlet Open s5 cases due to polo ralph lauren a hollister,abercrombie,abercrombie fitch,hollister france,hollister pas cher,abercrombie and fitch,hollister pas cher substance new balance shoes,new balance,balance shoes,new balance outlet,new balance store,new balance store locator,new balance shoes for women,joe's new balance outlet,newbalance,newbalance.com,new balance walking shoes she michael kors outlet store,michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors has vanessa bruno pas cher been taking nike roshe uk for 10 air max,nike air max,air max pas cher,air max one,air max 90,air max france years canada goose outlet for gucci outlet,gucci handbags,gucci belts,gucci shoes,gucci,gucci belt,gucci sunglasses,gucci bags,cheap gucci health michael kors handbags,michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors issues.The nfl jerseys,jerseys,baseball jerseys,cheap jerseys,nba jerseys,hockey jerseys,basketball jerseys,jerseys from china,cheap nfl jerseys 28-year-old oakley sunglasses cheap,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses,oakley vault,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses Sharapova, air max a five-time vans,vans pas cher,vans soldes grand ugg pas cher slam champion, ray ban sunglasses will iphone 5s cases be michael kors outlet provisionally louis vuitton outlet online,louis vuitton,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton suspended bottega veneta,bottega,bottega veneta outlet starting March louis vuitton,sac louis vuitton,louis vuitton pas cher,sac louis vuitton pas cher,louis vuitton france 12, lululemon,lululemon canada,lululemon outlet canada,lululemon outlet online the converse pas cher International Tennis canada goose outlet Federation (ITF) iphone 6 plus cases said.One of air max,nike air max,air max 2015,nike air max 2015,air max 90,airmax,air max 95,nike air max 90 her biggest sponsors, nike free,free running,nike free run,nike free 5.0,free running 2,nike running shoes,nike free trainer,nike free trainer 5.0,free runs,free run 5.0 Nike Inc., longchamp,longchamp handbags,longchamp outlet,longchamp bags,long champ said louboutin it nike air max was canada goose suspending louis vuitton,borse louis vuitton,louis vuitton sito ufficiale,louis vuitton outlet ties while ralph lauren,polo ralph lauren,ralph lauren pas cher,polo ralph lauren pas cher,ralph lauren france the moncler case hogan,hogan outlet,scarpe hogan,hogan sito ufficiale,hogan interactive is canada goose outlet being investigated.She moncler is moncler jackets the louis vuitton outlet,louis vuitton outlet online,louis vuitton,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton seventh athlete cheap oakley in barbour,barbour jackets,leather jackets,barbour sale,barbour outlet,barbour uk,barbour coats,barbour clothing a month michael kors,sac michael kors,michael kors pas cher,sac michael kors pas cher,michael kors france to canada goose outlet test marc jacobs positive sac longchamp,longchamp,longchamps,longchamp pas cher,sac longchamp pas cher,longchamp pliage,longchamp soldes,sac longchamps,longchamp france for hollister,hollister canada,abercrombie and fitch,abercrombie,abercrombie and,abercrombie kids,af meldonium, pandora charms,pandora uk,pandora bracelet,pandora rings,pandora,pandora sale,pandora bracelets,pandora jewellery,pandora ring,pandora charm,pandora earrings,pandora jewelry,pandora necklace,pandora charms uk which thomas sabo uk is ipad cases used uggs outlet to ray ban sunglasses outlet,ray ban sunglasses,ray ban,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban treat diabetes louis vuitton,louis vuitton bags,louis vuitton handbags,louis vuitton uk and true religion low magnesium, and lancel was cheap oakley sunglasses only michael kors outlet online sale,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors banned by true religion the oakley sunglasses,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley vault,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses World lacoste pas cher Anti-Doping converse shoes,converse,converse.com,converse sneakers,converse outlet Agency (WADA) juicy couture outlet as wedding dresses,prom dresses,bridesmaid dresses,evening dresses,beach wedding dresses,cheap wedding dresses,homecoming dresses,prom dresses,wedding dresses of sac louis vuitton,louis vuitton,louis vuitton pas cher,sac louis vuitton pas cher,louis vuitton france Jan. tiffany and co jewelry,tiffany and co outlet,tiffany and co,tiffany's,tiffanys,tiffany co,tiffany jewelry 1."I made michael kors outlet,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors a louboutin,chaussure louboutin,louboutin pas cher,chaussures louboutin,chaussure louboutin pas cher,louboutin france huge mistake. mulberry,mulberry handbags,mulberry outlet,mulberry bags,mulberry uk I let moncler my ray ban sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban fans canada goose pas cher down and mcm handbags,mcm bags,mcm backpack,mcm outlet I nike trainers let ugg boots,uggs,ugg,ugg boots uk,ugg uk the oakley pas cher,oakley,oakley soldes,lunette oakley pas cher,oakley france sport down," north face jackets,north face,the north face,northface,north face outlet,north face jackets clearance,the north face outlet said juicy couture Sharapova, toms outlet a rolex watches,replica watches,omega watches,rolex watches for sale,replica watches uk,fake rolex teenage tennis true religion prodigy tiffany and co jewelry,tiffany and co outlet,tiffany and co,tiffany's,tiffanys,tiffany co,tiffany jewelry who became herve leger,herve leger dresses the third-youngest ugg australia,ugg slippers,uggs boots,uggs outlet,ugg boots,ugg,uggs,ugg boots clearance,uggs on sale Wimbledon ugg,ugg australia,ugg italia champion. "I soccer shoes,nike mercurial take full responsibility nike free run for barbour it.""I tn pas cher,nike tn,nike tn pas cher,nike tn requin,tn requin,tn requin pas cher know that mac cosmetics,m a c cosmetics,mac makeup,maccosmetics.com with this soccer jerseys,soccer jersey,usa soccer jersey,football jerseys I gucci face vans shoes,vans outlet,vans store,star wars vans shoes,cheap vans,vans shoes outlet,white vans,black vans,red vans,vans star wars,vans sneakers,vans shoes outlet store,vans sale,cheap vans shoes consequences ralph lauren,ralph lauren uk,ralph lauren outlet,polo ralph lauren outlet and I don't tory burch outlet,tory burch,tory burch handbags,tory burch shoes,tory burch sale,toryburch,tory burch sandals,toryburch.com,tory burch flip flops want longchamp outlet,longchamp,longchamp handbags,longchamp bags,long champ to coach purses,coach handbags,coach bags end asics,asics gel,asics running,asics running shoes,asics shoes,asics gel nimbus,asics gel kayano,asics gt my louboutin,christian louboutin,louboutin shoes,louboutins,louboutin uk,christian louboutin uk,red bottom shoes,red bottoms,louboutin outlet,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet career michael kors outlet online this abercrombie and fitch UK way. giuseppe zanotti I pandora jewelry really hope michael kors,michael kors uk,michael kors handbags,michael kors bags that sac guess,guess pas cher,guess,guess collection,sac a main guess I louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,louboutin shoes,red bottoms,louboutin outlet,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins will insanity,insanity workout,insanity workout calendar,insanity calendar,insanity workout schedule be ferragamo shoes,ferragamo,salvatore ferragamo,ferragamo belts,ferragamo belt,ferragamo outlet given coach outlet,coach factory,coach factory outlet,coach outlet store,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online another hollister chance pandora jewelry,pandora charms,pandora bracelet,pandora bracelets,pandora rings,pandora jewelry store locator,pandora charm,pandora charms clearance,pandora store,pandora jewelry outlet store,pandora jewelry sale online to play oakley sunglasses this game," hollister clothing former karen millen dresses world ray ban sunglasses uk number one chi flat iron,chi hair Sharapova instyler ionic styler,instyler told a nike air max,air max,air max pas cher,air max one,air max 90,air max france news conference moncler in a michael kors canada downtown canada goose jackets Los Angeles moncler jackets hotel.In nike shoes,nike outlet,nike factory,nike store,nike factory outlet,nike outlet store,cheap nike shoes,nike sneakers its p90x,p90x3,p90x workout,p90x workout schedule,p90x workout sheets,p90x 3,p90x2 statement celine handbags,celine bag,celine bags to canada goose put valentino shoes,valentino,valentinos ties iphone 6 cases on babyliss pro hold nike air max that came just coach outlet,coach factory outlet,coach outlet store,coach factory,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online hours after prada outlet,prada,prada handbags,prada sunglasses,prada shoes,prada bags the tennis nike free,free run,nike free run,nike free pas cher,nike free run pas cher,nike free france star's announcement, polo ralph lauren outlet,ralph lauren,polo ralph,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,polo shirts,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet online,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo Nike, pandora jewelry,pandora charms,pandora bracelet,pandora bracelets,pandora rings,pandora jewelry store locator,pandora charm,pandora charms clearance,pandora store,pandora jewelry outlet store,pandora jewelry sale online the iphone 6s plus cases world's hollister uk largest sportswear maker, timberland shoes said, louis vuitton,louis vuitton outlet online,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton "We nike air max,air max,air max 2015,nike air max 2015,air max 90,airmax,air max 95,nike air max 90 are ghd,ghd hair,ghd hair straighteners,ghd straighteners saddened and easton bats surprised louis vuitton handbags,vuitton handbags,louis vuitton bags,louis vuitton purses by montre pas cher the rolex watches,rolex,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex news about swarovski jewelry Maria air max Sharapova."The ray ban ITF's iphone 6s cases anti-doping nike blazer program calls timberland pas cher for uggs outlet a north face outlet,north face,the north face,northface,north face jackets,north face jackets clearance,the north face outlet four-year north face suspension nike huarache for nike roshe run,roshe run,nike roshe,rosh run,roshe run pas cher,nike roshe france a positive supra shoes test, but lululemon outlet,lululemon,yoga pants,lulu lemon,lulu.com,lululemon.com that true religion ban air force,nike air force,air force 1,air force one,nike air force 1,nike air force one,air force one nike can north face,the north face,north face pas cher,north face soldes,north face france be roshe run,nike roshe,roshe runs,nike roshe run,nike roshes reduced uggs in vans scarpe various uggs circumstances, oakley sunglasses,oakley vault,oakley sunglasses cheap,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,cheap oakley sunglasses,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses such burberry outlet online,burberry,burberry outlet,burberry handbags,burberry factory outlet,burberry sale as swarovski uk for first-time burberry pas cher offenses air jordan,jordan pas cher,air jordan pas cher,nike air jordan,air jordan france or abercrombie and fitch,abercrombie and,abercrombie,abercrombie kids,abercrombie fitch,abercrombie.com if the kate spade handbags,kate spade,kate spade outlet,katespade player shows moncler outlet no moncler,moncler outlet,moncler sito ufficiale significant fault louis vuitton,louis vuitton canada,louis vuitton outlet,louis vuitton outlet online or birkin bag,hermes belt,hermes handbags,hermes birkin,hermes bags,birkin bags negligence.If wedding dresses,wedding dress,dresses for wedding,bride dresses,dresses for weddings,wedding dresses uk,cheap wedding dresses,vintage wedding dresses,monsoon wedding dresses,lace wedding dresses,wedding dresses for older brides,wedding dresses 2014 a longchamp,sac longchamp,longchamps,longchamp pas cher,sac longchamp pas cher,longchamp pliage,longchamp soldes,sac longchamps,longchamp france player bears polo ralph lauren outlet online,ralph lauren,polo ralph,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,polo shirts,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo no replica handbags,coach factory outlet,coach factory,coach factory outlet online,coach factory online fault chanel handbags,chanel bags,chanel sunglasses,chanel purses,chanel outlet or christian louboutin shoes,louboutin shoes,louboutin outlet,louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,red bottoms,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins negligence, longchamp handbags,longchamp,longchamp outlet,longchamp bags,long champ there is reebok outlet,reebok,reebok skyscape,reebok shoes no longchamp,longchamp bags,longchamp uk suspension.

ugg,ugg australia,uggs,ugg pas cher,ugg soldes,bottes ugg,bottes ugg pas cher
ชื่อ : oakleysunglasses   E-mail : ioioiioio@hotmail.com    วันที่ : 23 มีนาคม 2559 09:38 น.
IP : 106.185.55.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 129
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,083,280
23 พฤศจิกายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
             
Engine by MAKEWEBEASY