Program Tour >อเมริกา
อเมริกาตะวันออก-แคนาดา 10 วัน คาเธ่ย์แปซิฟิค CX

 

อเมริกาตะวันออก-แคนาดา 10 วัน 7 คืน

โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)

นิวยอร์ค-ฟิลาเดลเฟีย-แอตแลนติก ซิตี้-วอชิงตัน ดีซี-แฮริสเบิร์ก

คอร์นนิ่ง-น้ำตกไนแองการ่า-โตรอนโต้

นิวยอร์ค                    อดีตเมืองหลวงเก่าที่เป็นนครแห่งความมั่งคั่ง   และ ทันสมัยทางด้านสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยี

ฟิลาเดลเฟีย             เมืองที่ประชาชนมี สิทธิเสรีภาพมากที่สุดในอเมริกา ตั้งอยู่ในรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งถือเป็นสถานที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา 

แอตแลนติค ซิตี้       ดินแดนแห่งคาสิโน ที่ขึ้นชื่อที่สุดด้านฝั่งตะวันออก

                              หรือเปรียบเสมือนลาสเวกัสของฝั่งตะวันออก เนื่องด้วยทิวทัศน์อันงดงามของชายฝั่งทะเลและอากาศที่สดชื่น ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลก ต่างใฝ่ฝันที่จะมาเสี่ยงโชค เมืองนี้

วอชิงตัน ดี ซี           เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่ได้ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามและเป็นระเบียบ เป็นที่ตั้งที่ทำการของหน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญ ๆ 

แฮร์ริสเบิร์ก                เมืองหลวงริมฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่า เป็นที่ตั้งของโรงงานช็อคโกแล็ตแสนอร่อยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

คอร์นนิ่ง                  เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของนครนิวยอร์ค เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่งในด้านการทำเครื่องแก้ว

น้ำตกไนแองการ่า      นำท่านล่องเรือฝั่งแคนาดาของน้ำตกไนแองการ่า ล่องเรือเมดออฟเดอะมิสต์ ชมม่านน้ำตกที่ใหญ่โตสวยงามและยังเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วย

โตรอนโต                          เมืองหลวงของรัฐออนตาริโอ นครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา เป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดของประเทศ และเป็นใหญ่อันดับหนึ่งของแคนาดา อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าในฝั่งตะวันตก

 

กำหนดการเดินทาง   19-28 มิถุนายน 2554 : 06-15 / 18-27 /กันยายน 2554  :  25 ก.ย.-04 ต.ค.

 

 

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-นิวยอร์ค

08.00 น.     พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค แถว M ประตูทางเข้าหมายเลข 6 เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง (กรุณามาให้ตรงเวลาเนื่องจากกฎของ

สายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)

10.25 น.     ออกจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค  เที่ยวบินที่ CX 708

14.15 น.     เดินทางถึง เกาะฮ่องกง  แวะเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง

16.10 น.     ออกเดินทางสู่ นครนิวยอร์ค โดยสายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค  เที่ยวบินที่ CX 840

+++++++++ เครื่องบินทำการบินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล +++++++++

20.05 น.     เดินทางถึง สนามบินจอห์นเอฟเคนเนดี้หรือ เจเอฟเค มหานครนิวยอร์ค  นำท่านผ่านพิธีการ

ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

หมายเหตุ สำหรับการเดินทาง วันที่  06-15 / 18-27 กันยายน 2554

 


11.35 น.     ออกจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค  เที่ยวบินที่ CX 750

15.35 น.     เดินทางถึง เกาะฮ่องกง  แวะเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง

18.30 น.     ออกเดินทางสู่ นครนิวยอร์ค โดยสายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค  เที่ยวบินที่ CX 840

                      +++++++++ เครื่องบินทำการบินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล +++++++++

22.25 น.     เดินทางถึง สนามบินจอห์นเอฟเคนเนดี้ หรือ เจเอฟเค มหานครนิวยอร์ค   นำท่านผ่านพิธีการ

                  ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

หมายเหตุ สำหรับการเดินทาง วันที่  19-28 มิถุนายน 2554

 


จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON NEWARK, NEW JERSEY  หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สองของการเดินทาง         นิวยอร์ค-ชมเมือง-ร็อคกี้เฟลเลอร์เซนเตอร์-ตึกเอ็มไพร์สเตท

                              ล่องเรือชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ-ไทม์สแควร์

เช้า             รับประทานอาหารที่โรงแรม  จากนั้นนำท่านชม มหานครนิวยอร์ค   นครที่เป็นเมืองท่าศูนย์กลาง

                  ทางธุรกิจ การเงิน การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านชมตึกระฟ้าที่มีอยู่ทั่วทั้งเกาะแมนฮัตตัน ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ สะพานบรู๊คลิน  ซึ่งเป็นสะพานแห่งแรกของนิวยอร์ก ที่สร้างข้ามแม่นํ้าอีสต์ริฟเวอร์ เพื่อเชื่อมเกาะแมนฮัตตัน ซึ่งเป็นใจกลางของ นครนิวยอร์ก กับ ย่านบรูคคลิน ที่อยู่ตรงข้ามเป็นสะพานที่ใช้อิฐและหินผสมผสานกัน ก่อเป็นเสาหลักขึ้น 2 ฟาก แล้วก็ใช้เส้นลวดเหล็กขึงเพื่อยึดโยงสะพาน ซึ่งมีทั้งปูนและไม้ความยาวทั้งสิ้น 6,016 ฟุต และกว้าง 85ฟุต จนเป็นผลสำเร็จ สามารถใช้งานได้อย่างคงทนมาจนถึงปัจจุบัน นั่งรถผ่านชมบริเวณ Ground Zero ซึ่งชื่อนี้เป็นชื่อที่ถูกเรียกแทนพื้นที่บริเวณตึก World Trade Center เดิม คำเรียกว่า Ground Zero นั้นเป็นคำศัพท์นี้ถูกนำมาใช้ เมื่อคราวที่ญี่ปุ่น โดนระเบิดนิวเคลียร์ที่ Hiroshima,  Nagasaki ครั้นต่อมา ศัพท์คำนี้จึงใช้เรียกแทนความหายนะที่มีสาเหตุมาจากระเบิด หรือความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่ ด้วยสาเหตุนี้ พื้นที่บริเวณตึก World Trade Center จึงถูกเรียกว่า Ground Zero ซึ่งกลายเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ของประเทศอเมริกา ผ่านชมย่านไชน่าทาวน์

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารญี่ปุ่น

บ่าย            นำท่านชม ร็อคกี้เฟลเลอร์เซนเตอร์ Rocketfeller Center ถนน สายที่ห้า (Fifth Avenue) ที่สร้างขึ้น จากตระกูลที่ร่ำรวย ติดอันดับหนึ่งในสิบของอเมริกา  ซึ่งคับคั่งไปด้วยศูนย์การค้า และโรงมหรสพชั้นนำ สมควรแก่เวลานำท่าน ผ่านชม Central park ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด  ในแมนฮัตตัน (เป็นเขตปกครองตนเอง) แห่งมหานครนิวยอร์ค ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกประมาณปีละ 25 ล้านคน เป็นสวนสาธารณะที่มีคนมาท่องเที่ยวมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา และยิ่งไปกว่านั้น สวนสาธารณะแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำหนังหลายๆ เรื่อง และรายการต่างๆ อีกมากมาย จึงทำให้เซ็นทรัลพาร์คโด่งดังไปทั่วโลก นำท่านขึ้น ตึกเอ็มไพร์สเตท (Empire State Building) ตึกนี้ เป็นที่ทำการของบริษัทใหญ่ๆ กว่า 600 บริษัท ตึกแห่งนี้ใช้อิฐในการก่อสร้าง 10 ล้านก้อน สูง  375 เมตร และลึกลงไปใต้ดิน จากระดับถนนอีก 10 เมตร แบ่งเป็น 102 ชั้น บนยอดสุดมีโดมสูงขึ้นไปอีก 60 เมตร จากชั้นล่างถึงชั้นที่ 86 มีโครงเหล็กเสริมอย่างดี ชนิดไม่ขึ้นสนิม คิดเป็นน้ำหนัก 730 ตัน มีหน้าต่างทั้งหมด 6,500 บาน จุคนได้ 80,000 กว่าคน รับประกัน 6,000 ปี ใช้ลิฟท์ขึ้นลง 65 เครื่อง เริ่มสร้างเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2472 (ค.ศ.1929) สร้างเสร็จเมื่อ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 (ค.ศ. 1937) ให้ทุกท่านได้ชมทิวทัศน์ของ เกาะ แมนฮัตตัน ใจกลางกรุงนิวยอร์ค เพื่อชมวิวที่กรุงแมนฮัตตัน 360 องศา  จากนั้นนำท่าน ล่องเรือสู่ เกาะลิเบอร์ตี้ เพื่อชมทิวทัศน์ของฝั่งเมืองแมนฮัตตัน ชมเทพีแห่งสันติภาพที่ประชาชนของประเทศฝรั่งเศสมอบให้กับ  ประชาชนนครนิวยอร์ก ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของแมนฮัตตันของมหานครนิวยอร์ค และนิวเจอร์ซี่ได้จากจุดนี้ ชมพิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาการสร้างเทพีสันติภาพ  จากนั้นนำทุกท่านไปย่าน ไทม์สแควร์ (Times Square) หนึ่งในสถานที่เป็นหัวใจของ นิวยอร์ก ให้อิสระทุกท่านในการถ่ายรูป เดินซื้อของกับบรรยากาศที่มีแสง สี เสียงงามเลิศ

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON NEWARK, NEW JERSEY  หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สามของการเดินทาง         นิวยอร์ค-ฟิลาเดลเฟีย-แอตแลนติค ซิตี้

เช้า             รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟิลลาเดลเฟีย  นำชมเมืองที่ประชาชนมากเป็นอันดับหกของประเทศ รวมถึงเป็นเมืองที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากที่สุดในอเมริกา ตั้งอยู่ในรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งถือเป็นสถานที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา      ชมระฆังแห่งเสรีภาพ หรือ Liberty Bell เป็นสิ่งที่ประกาศกำเนิดของประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.. 2319 ระฆังเก่าแก่ที่งามสง่าใบนี้มีขอบกว้  างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ฟุต และหนักกว่าหนึ่งตัน บนระฆังมีอักษรจารึกไว้ว่า ขอให้เสรีภาพจงมีแด่คนทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ ชม  หอแห่งเสรีภาพ หรือ Independence Hall สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบันใช้เก็บรักษาเอกสารอิสรภาพและตั้งดินแดนใหม่โดยใช้ชื่อว่าสหรัฐอเมริกา(United State of America)

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอตแลนติค ซิตี้ (ATLANTIC CITY) ใน มลรัฐนิวเจอร์ซี่ เมืองแห่งการพนันและแหล่งบันเทิงใหญ่สุดแห่งที่สองของสหรัฐรองจากลาสเวกัส  เพื่อให้ท่านสนุกสนาน และเสี่ยงโชคในบ่อนคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดของฝั่งอเมริกาตะวันออก หรืออิสระเที่ยวชมเลือกซื้อสินค้า ถนนบอร์ดวอค ซึ่งเป็นถนนสายเก่าแก่ของเมืองแอตแลนติค ซิตี้ สร้างขึ้นในปี 1870  ในอดีตมีความกว้างเพียง 12 ฟุต แต่ปัจจุบันมีความกว้างถึง 40 ฟุต และมีความยาวถึง 4.5 ไมล์ ซึ่งตลอดสายเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย รวมไปถึงร้านค้าซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกก็ตั้งอยู่ ถนนเส้นนี้  ให้เวลาทุกท่านได้พักผ่อนเต็มที่กับริมชายหาดที่สวยงามของฝั่งทะเล แอตแลนติกและเพลิดเ  พลินไปกับการเสี่ยงโชค

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมือง

                  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก TROPICANA ATLANTIC CITY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่สี่ของการเดินทาง   แอตแลนติก ซิตี้-วอชิงตัน ดีซี

เช้า             รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่ได้ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามและเป็นระเบียบ เป็นที่ตั้งที่ทำการของหน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญ ๆ 

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

บ่าย            นำท่านชม กรุงวอชิงตันดีซี โดยเริ่มต้นจากทำเนียบขาว ที่พำนักของประธานาธิบดี จุดเด่นที่พลาดไม่ได้อีกที่คือสาสูงที่ทำจากหินอ่อนและตั้งตระหง่านอย่างเห็นได้ชัด คือ อนุสาวรีย์วอชิงตัน ซึ่งมีความสูง 555 ฟุต ชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามของโดมสีขาวซึ่งสร้างเป็นที่รำลึกถึงประธานาธิบดีเจฟเฟอร์สัน และ ชมอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีคนที่ 1  6 ของประเทศสหรัฐอเมริกาคือประธานาธิบดีลินคอร์น  จากนั้นชมตึกรัฐสภา ซึ่งเป็นที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร  นำท่านชม สถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) ก่อตั้งในปี ค. 1846 โดยทุนรัฐบาลส่วนหนึ่งร่วมกับเงินกองทุน จากพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษสถาบันสมิธโซเนียนยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและ ได้รวบรวมพิพิธภัณฑ์ 13  แห่งไว้ด้วยกัน เช่น National Museum of Natural History ซึ่งแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของ  มนุษย์ ชมห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกันโบราณที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก และเพชรขนาด 45.5  กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ของฝรั่งเศส  ชมพิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่อ  งร่อน เครื่  องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแต่ มีโรงภาพยนตร์จอยักษ์ (Imax) ที่ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการบินอวกาศนอกจากนี้ยังมี ท้องฟ้าจำลองหินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกจากตระกูล Wright

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก COURTYARD MARRIOTT CHANTILLY หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ห้าของการเดินทาง วอชิงตัน ดีซี-แฮริสเบิร์ก-คอร์นนิ่ง

เช้า             รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) เมืองหลวงริมฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่า จากนั้นนำท่านชม โรงงานผลิตช็อคโกแลต ชมเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการผลิตช็อคโกแล็ตที่มีชื่อเสียงระดับโลก และให้ท่านได้เลือกซื้อช็อคโกแล็ตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากที่ระลึก Hershey’s Chocolate World

กลางวัน        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์นนิ่ง พร้อมชมทัศนียภาพบรรยากาศเมืองและชีวิตแบบอเมริกัน  ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของนครนิวยอร์ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี .. 1890  ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเชมุง  เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการทำเครื่องแก้ว

ค่ำ              รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN CORNING HOTEL          หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่หกของการเดินทาง คอร์นนิ่ง-โรงงานเครื่องแก้ว-ไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา)

เช้า             รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  จากนั้นนำท่านชม โรงงานเครื่องแก้ว Glass  นำท่านชม โรงงานเครื่องแก้วทีบีไอที่

เมืองคอร์นนิ่ง ที่มีชื่อเสียงในด้านเครื่องแก้วของอเมริกา ให้ท่านชมขั้นตอนการทำเครื่องแก้วต่าง ๆ พร้อมให้ท่านเลือกซื้อเป็นของที่ระลึก

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไนแองการ่าฝั่งแคนนาดา ที่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสิ่งหนึ่งของโลกและเป็นสถานที่ดื่ม น้ำผึ้งพระจันทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวส าวชาวอเมริกัน  แวะเปลี่ยนอิริยาบถที่ แฟคตอรี่เอาท์เล็ท ให้ท่านได้มีเวลาซื้อของอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังในราคาโรงงาน   นำท่านผ่านน้ำตกไนแองการ่า น้ำตกที่ตั้งอยู่ชายแดนอเมริกาและแคนาดาและยังเป็นสถานที่ๆ คู่แต่งงาน

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                    จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก CROWNE PLAZA NIAGARA FALLS HOTEL [CANADA SIDE] หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง          ไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา)-ล่องเรือ เมดออฟเดอะมิสต์

                                        โตรอนโต้ (แคนาดา)

เช้า             รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ น้ำตกไนแองการ่า อันยิ่งใหญ่และชื่นชมความงดงามของน้ำตกที่สรรค์สร้างขึ้นโดยธรรมชาติ และถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่คุณท่านต้องมาสัมผัส  นำท่าน ล่องเรือ  เมด ออฟ เดอะ มิสต์ (Maid of the Mist) ทวนกระแสน้ำเข้าสู่สายน้ำอันเชี่ยวกราดที่หลั่งไหลโถมเทมาจากเบื้องสูงสุดที่จะตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจ  สัมผัสประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ในการชม น้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดจริงๆ ท่านจะได้พบกับความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่มีบริเวณน้ำมากมายมหาศาลก่อให้เกิดเสียงสนั่นหวั่นไหว สัมผัสถึงละอองไอน้ำที่สร้างความสดชื่นไปทั่วบริเวณอย่างใกล้ชิดที่สุดและหากมีเวลาท่านสามารถซื้อทัวร์เพิ่มขึ้นหอ Skylon เพื่อชมวิวที่สวยสดงดงามของน้ำตก) (ทัวร์ขึ้นหอชมวิวไม่รวมในราคาทัวร์ หากสนใจกรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์)

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            นำท่านออกเดินทางสู่ นครโตรอนโต้ เมืองหลวงของรัฐ   ออนตาริโอ นครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา เป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดของประเทศ และเป็นใหญ่อันดับหนึ่งของแคนาดา อีกทั้งยัง       เป็นศูนย์กลางทางการค้าในฝั่งตะวันตก ชม มหาวิทยาลัยโตรอนโต้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของรัฐออนตาริโอ นำท่านถ่ายรูปคู่กับ อาคารรัฐสภา ของจังหวัดออนตาริโอซึ่งมีพระบรมรูปของ พระนางวิคตอเรีย พระราชินีแห่งอังกฤษเจ้าอาณานิคมในสมัยก่อนตั้งอยู่ด้านหน้า

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  TORONTO DON VALLEY HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่แปดของการเดินทาง                   โตรอนโต้-ซีเอ็นทาวเวอร์-ชมเมือง-ช้อปปิ้ง

เช้า             รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  จากนั้นนำท่านขึ้น หอคอยซีเอ็น (CN Tower)  ซึ่งมีความสูงถึง  520 เมตร  เป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมทัศนียภาพโดยรอบของนครโตรอนโต้ได้อย่างจุใจ

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            นำท่านชมเมืองโตรอน พร้อมชมและถ่ายรูปสถานที่ต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น สกายโดม, ปราสาทคาซาโลม่า, สวนควีนพาร์ค, ศาลาว่าการเมืองโตรอนโต, ท่าเรือโตรอนโต และให้ท่านอิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้า มากมาย ณ ตลาดที่อยู่ใจกลางเมืองเก่า ณ ย่าน EATON CENTER ตามอัธยาศัย

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                    หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองโตรอนโต้

 

วันที่เก้าของการเดินทาง                    โตรอนโต-ฮ่องกง

01.40 น.     เหิรฟ้าจากโตรอนโต้สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 829

+++++++++ เครื่องบินทำการบินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล +++++++++

 

วันที่สิบของการเดินทาง           ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

05.00 น.     เดินทางถึงฮ่องกงเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

08.55 น.     ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 713

10.35 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ....

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

หมายเหตุ

****** โรงแรมโดยส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา มักจะไม่มีเตียงเสริม หรือ เตียงที่สาม กรณีที่เป็นผู้ใหญ่ และต้องการพัก 3 ท่านต่อหนึ่งห้อง หรือเด็กที่พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มีเตียงเสริม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเพลิงไหม้ในห้องพัก *****

 

*** อัตราค่าเดินทางนี้คำนวณไว้ที่จำนวนคนเดินทางไม่ต่ำกว่า 20 ท่านที่เป็นผู้ใหญ่ หากกรณีมีผู้เดินทางต่ำกว่าจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ แก้ไขโปรแกรมการเดินทาง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เดินทาง ***

 

กำหนดการเดินทาง   

เดือน มิถุนายน 2554    วันที่ 19-28

เดือน กันยายน 2554    วันที่ 06-15 / 18-27 / 25 ก.ย.-04 ต.ค.

 

อเมริกาตะวันออก-แคนาดา

10 วัน 7 คืน      BY CX

ราคารวมตั๋ว

ราคาไม่รวมตั๋ว

ผู้ใหญ่พักแบบห้องคู่  ราคาท่านละ

110,500

61,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

99,500

55,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม

88,500

49,900

ห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ

12,900

12,900

ท่านที่ต้องการพัก 3 ท่าน ต่อ 1 ห้อง ไม่มีเตียงเสริมท่านที่ 3 ลด

2,000

2,000

 

****** กรณีถ้าลุกค้าต้องการอยู่ต่อในโตรอนโต้ ต้องแจ้งให้กับทางบริษัทฯ ทราบเพื่อทำตั๋วอยู่ต่อ แต่จะสามารถอยู่ได้ตามอายุของตั๋วกรุ๊ปเท่านั้น และขึ้นอยู่กับเที่ยวบินที่ทางสายการบินสามารถยืนยันที่นั่งให้ได้ หากมีความต้องการอยู่มากกว่าอายุของตั๋วกรุ๊ป ทางลูกค้าจะต้องเปลี่ยนตั๋วเดินทางเป็นตั๋วโดยสารแบบเดี่ยวเท่านั้น  *****

 

หมายเหตุ

สำหรับท่านที่ไม่มีวีซ่าประเทศอเมริกา

สำหรับการยื่นวีซ่าประเทศอเมริกา ทางผู้เดินทางจะต้องดำเนินการยื่นขอด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นกฎของทางสถานฑูต ท่านสามารถเข้าไปทำการสมัครเพื่อขอยื่นวีซ่าได้ที่ http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html

 

วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว : ประเทศแคนาดา

วีซ่าท่องเที่ยวของประเทศแคนาดา จะออกให้เป็นวีซ่าชั่วคราว ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน โดยมีรายละเอียดการขอวีซ่าดังนี้     เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 

***หนังสือเดินทาง: ต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่ท่านจะเดินทางกลับประเทศไทย ผู้มีรายชื่ออยู่บนคำร้องต้องยื่นหนังสือเดินทางของแต่ละท่านด้วย (ถ้ามีหนังสือเดินทางมากกว่า 1 เล่ม ท่านต้องยื่นหนังสือเดินทางเล่มเก่าด้วย )

 

***รูปถ่าย: ขนาด 1.37 x 1.77 นิ้ว จำนวน 4 ใบ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ถ้า     ขนาดของรูปถ่ายไม่ถูกต้อง สถานทูตจะไม่รับคำร้องขอวีซ่าของท่าน

 

***หลักฐานการเงิน: จดหมายรับรองจากธนาคาร หรือสมุดบัญชีเงินฝากทุกประเภท

หลักฐานการงาน:

จดหมายรับรองจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง อายุการทำงานและ เงินเดือน

ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องยื่นเอกสารการอนุมัติให้ลางาน

ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือเป็นเจ้าของกิจการ ต้องยื่นเอกสารการจดทะเบียนการค้าพร้อมสำเนา

ในกรณีที่นักเรียน/ผู้เยาว์มีอายุเกิน 6 ปี ต้องยื่นเอกสารจากสถาบันการศึกษา อนุมัติการหยุดเรียนของนักเรียน

ในกรณีที่ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 16 ปี และเดินทางกับผู้อื่น ต้องยื่นเอกสารมอบอำนาจจากบิดามารดา อนุญาตให้เดินทางกับผู้อื่นได้ หรือในกรณีที่ผู้เยาว์เดินทางกับผู้ดูแล/ผู้ที่มีอำนาจในการปกครอง ท่านต้องยื่นหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าท่านมีอำนาจปกครองผู้เยาว์นั้นแต่เพียง ผู้เดียว

แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า และ แบบฟอร์มเกี่ยวกับครอบครัว ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและเป็นจริง 
ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศแคนาดาได้ที่
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/visa.asp

 

อัตรานี้รวม

·      ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-นิวยอร์ค / / โตรอนโต้-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด

·         ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

·         ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ และ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

·         ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

·         ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

·         ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

·         ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบินซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ

      ณ วันที่ 01 พฤษภาคม 2554  และท่านต้องชำระเงินเพิ่มหากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเงินเพิ่ม อาทิ ค่าตั๋ว

       โดยสาร, ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น

 

อัตรานี้ไม่รวม

·         ค่าวีซ่า ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา

·         ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน

·         ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ

·         ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และ สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

·         ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

·         ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

·         ค่าทิปยกกระเป๋า, คนขับ, มัคคุเทศก์ที่ให้บริการหรือร้านอาหารบางร้าน กรณีที่ต้องการบริการเพิ่มเติมเป็นพิเศษ

 

การชำระเงิน

          ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 15,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่า

มัดจำทั้งหมด

การยกเลิก

·         หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำงาน มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์

      ในการคืนเงินทั้งหมด

·         สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ

      ยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

·         หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 15,000 บาท และค่าวีซ่า

      ตามที่สถานทูตเรียกเก็บ

หมายเหตุ

·         บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

·         บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่

      นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย

      การถูกทำร้าย   การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

·         หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่

      ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

·         บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย

      หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

·         รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และ  โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

·         ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว เครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

·         กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการ

      จากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการ

      ทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ

·         มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี

      เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

** หมายเหตุสำคัญ          สำหรับท่านที่ประสงค์จะเดินทางต่อ หลังจากจบโปรแกรมทัวร์ **

                             (กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฯก่อนว่าไม่กลับพร้อมคณะ ตั้งแต่ครั้งแรกที่ติดต่อ)

1.        ตั๋วภายในประเทศอเมริกา ที่ท่านจะใช้เดินทางต่อไปยังเมืองอื่นหลังจากจบโปรแกรมแล้วนั้นท่านสามารถที่จะเลือกซื้อเอง หรือ ให้บริษัทฯ จัดการให้ได้ แต่กรุณาสอบถามบริษัทฯ ก่อนว่าควรซื้อได้หรือยัง คือ ต้องรอให้บริษัทฯ คอนเฟิร์มว่าทุกอย่างเรียบร้อยก่อนและบอกคุณว่าออกตั๋วภายในอเมริกาของคุณได้!!!  เพราะในบางกรณีโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ เช่นเปลี่ยนเป็นกลับสู่กรุงเทพ จากเมืองอื่นๆที่ไม่ตรงตามโปรแกรม  ดังนั้นถ้าท่านไปซื้อตั๋วภายในประเทศของอเมริกา โดยที่บริษัทฯ ยังไม่ได้คอนเฟิร์ม ว่าทุกอย่างเรียบร้อย  ความเสียหายต่างๆ ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

2.        สำหรับตั๋วภายในประเทศของอเมริกา ที่ท่านซื้อนั้น เที่ยวบินของท่าน ควรเป็นเที่ยวบินที่ออก เวลาที่คณะบินกลับกรุงเทพ เพราะจะเป็นเวลาเดียวกับที่คณะฯ จะเดินทางมาถึงสนามบินของปลายทางเพื่อจะเดินทางกลับกรุงเทพฯ (เที่ยวบินในประเทศของอเมริกา ต้องมาให้ถึงสนามบินก่อนเวลา 2 ชั่วโมง , ต่างประเทศ 3 ชั่วโมง) ดังนั้น ถ้าเที่ยวบินของท่านออกเดินทางก่อนเวลา  ท่านจะต้องเสียเงินค่านั่งแท็กซี่มาที่สนามบินเอง ประมาณ 60 เหรียญ และท่านจะต้องสละสิทธิ์โปรแกรมต่างๆ ของทัวร์ที่ท่านได้จ่ายเงินมาแล้ว

3.            เมื่อท่านตัดสินใจแยกกลับหลังคณะแล้วตั๋วกลับของท่านจากอเมริกาสู่กรุงเทพฯ ท่านสามารถแจ้งว่ากลับเมื่อไรก่อนออกจากเมืองไทยเท่านั้น  เพราะถ้าหลังจากเดินทางแล้ว ตั๋วของท่านไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้อีก เนื่องจากเป็นตั๋วราคากรุ๊ป ต้องเดินทางตามวันที่กำหนดเท่านั้น  ถ้าท่านไม่เดินทางท่านก็ต้องไปซื้อตั๋วใหม่กลับเอง โดยที่ตั๋วเก่าก็ไม่สามารถรีฟันเงินคืนได้

4.            เมื่อท่านแยกกลับหลังคณะแล้ว ท่านยังมีตั๋วกลับกรุงเทพฯ อยู่ กรุณาระวังเสมอว่าตั๋วกลับของท่านออกเดินทางกลับจากเมืองไหนสู่กรุงเทพ และเวลาเท่าไร  เพื่อที่ถ้าท่านต้องเดินทางจากเมืองอื่นเพื่อมาใช้ตั๋วกลับกรุงเทพ ท่านต้องมาถึงสนามบินที่เป็นเมืองท่าก่อนกลับกรุงเทพ 4  ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

*** หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้ตลอดเวลา ***

Program Tour >อเมริกา
- อเมริกาตะวันตก 8 วัน 5 คืน MU
- ทัวร์อเมริกาตะวันตก 7 วัน CZ
- อเมริกาตะวันออก-แคนาดา 10 วัน คาเธ่ย์แปซิฟิค CX
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 160
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,083,311
23 พฤศจิกายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
             
Engine by MAKEWEBEASY