Asia >ฮ่องกง&มาเก๊า
ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ HX

เต็มอิ่ม....ฮ่องกง 3 วัน 2 คืนทัวร์

สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์  HX 

ท่องดินแดนแห่งความฝัน....ดิสนีย์แลนด์

นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา...เกาะลันเตา

 

18,900.- เดินทาง 08-10, 15-17, 21-23, 29-31 ตุลาคม 54

วันแรก           กรุงเทพฯ ฮ่องกง Ø ไหว้พระเกาะลันเตา นั่งกระเช้าลอยฟ้า 360 องศา / กลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก

06:00          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน เคานเตอร์ N ชั้น 4  ทางเข้าประตู  6  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบิน  HONGKONG AIRLINES (HX) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง

08:25          นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ HX768

11:55          เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตา โดยเกิดจากการถมทะเลออกไป มีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันถึง 8 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2001 – 2008 . ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง, นิวเทอร์ริทอรีส์, เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว... จากนั้นดินทางสู่ เกาะลันเตา  ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ จาก กระเช้าลอยฟ้านองปิง ( Ngong Ping Skyrail 360 ) เส้นทางการท่องเที่ยวบนรถกระเช้าเคเบิล ที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามได้แบบพาโนรามิค เชื่อมจากใจกลางเมืองตุงชุง ถึงหมู่บ้านนองปิงบนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม.  จากรถกระเช้า ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติฮ่องกง ทิวทัศน์เหนือท้องทะเลของทะเลจีนใต้  ทิวทัศน์ของเนินเขาอันเขียวขจี ลำธาร น้ำตก และป่าอันเขียวชอุ่มของอุทยานลันเตาเหนือ เมื่อกระเช้าไปถึงสุดทางท่านจะได้ สักการะพระใหญ่เกาะลันเตา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก องค์พระทำขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า 200 แผ่น เข้าด้วยกัน น้ำหนักรวม 250 ตัน และสูง 34 เมตร หันพระพักต์ไปทางด้านทะเลจีนไต้ และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขาและโขดหินเบื้องล่างซึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่งทำจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด และเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย ลิ้มลองความอร่อยของ อาหารจีนต้นตำรับ เมนูอาหารตะวันตกชั้นเลิศ หรือจะนั่งจิบกาแฟเอ็กซ์เพรสโซ่อันหอมกรุ่น จากร้านอาหารและร้านค้าคาเฟ่ในหมู่บ้านนองปิง   หรือบางท่านอาจจะเลือกซื้อของขวัญของที่ระลึกจากหมู่บ้านนองปิง อาทิเช่น หยก ไข่มุก หรือเครื่องประดับตริสตัล เพื่อเตือนความทรงจำแห่งการมาเยือน... (อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย)

เข้าพัก SILKA FAREAST HOTEL (www.silkahotel.com/fareast) หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง       ฮ่องกง Ø ซิตี้ทัวร์ (จุดชมวิว วิคตอเรีย / อ่าวรีพลัสเบย์) / เที่ยวสวนสนุกดีสนีย์แลนด์

เช้า             รับประทานอาหารเช้า แบบติ๋มซำ

...หลังอาหารนำท่านชมทัศนียภาพ ถ่ายรูปที่ระลึก ณ จุดชมวิว เขาวิคตอเรีย ที่มีความสูง 397 เมตร เพลินตากับทิวทัศน์แบบพาโนรามา 360องศา ของเกาะฮ่องกง เกาลูน   นิวเทอริเทอร์รี่ ตลอดจนเกาะใหญ่น้อยในทะเลจีนใต้ให้ท่านได้ชมวิว ณ VICTORIA POINT (ไม่ได้ขึ้นสู่จุดชมวิวสูงสุด)จากนั้นนำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ที่ ชายหาดน้ำตื้น อ่าวรีพลัสเบย์ ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล และที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวัดพระพุทธรูปและเทพเจ้าต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธาพระสังกัจจายบูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจอิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมืองจากนั้นนำท่าน แวะชมโรงงาน จิวเวอรี่ มีเครื่องประดับมากมายอาทิเช่น แหวน, สร้อย, กำไล ฯลฯ ซึ่งจะได้ชมขั้นตอนการผลิตและจากผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านนี้โดยตรง

 เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  เชิญทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปี ของฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ในคอนเซ็ปต์  “Celebration in the Air”  ตลอดปี 2554  ตื่นตากับจินตนาการสุดล้ำ  เปิดฉากความบันเทิงด้วยโชว์ใหม่แกะกล่องกับขบวนพาเหรด “Flights of Fantasy Parade” มอบประสบการณ์ความสนุกสูงเสียดฟ้า  กับพาเหรดที่ระดับความสูงถึง 40 ฟุต ซึ่งใช้เวลาสร้างสรรค์นานถึง 18 เดือน  ที่ถูกจัดขึ้นอย่างพิเศษที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เท่านั้น  ตระการตากับความงามของปราสาทเจ้าหญิงที่ส่งประกายระยิบระยับโดดเด่นส่องแสงสวยงามทั้งกลางวันและกลางคืน ด้วยผงวิเศษพิกซี่ดัสท์ ของ ทิงเกอร์เบลล์  นอกจากนี้ยังเปิดตัวความสนุกอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ Toy Story Land ส่วนแรก และ Expansion Preview Center  เพื่อแสดงขั้นตอนของนักสร้างฝันเริ่มตั้งแต่ต้นจนกลายเป็นแผ่นฟิล์มที่ให้ทุกท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับจินตนาการที่ไม่มีที่สิ้นสุดจากดิสนีย์แลนด์  เชิญเยือนร้านใหม่ “Center Street Boutique” แห่ง Main Street U.S.A.  พลาดไม่ได้กับสินค้าคอลเล็คชั่นใหม่ Vinylmatio ทิงเกอร์ เบลล์, พ่อมดน้อยมิกกี้, Flights of Fantasy  ปราสาทอาบพิกซี่ดัสท์และอีกกว่า 200 รายการ พร้อมต้อนรับแขกคนพิเศษเช่นคุณ!!  อิสระให้ท่านได้มีโอกาสเก็บภาพในช่วงเวลาอันน่าประทับใจเพื่อเป็นที่ระลึก และเมื่อสิ้นแสงอาทิตย์กล่าวอำลาด้วยพลุไฟอันตระการตาที่ถูกจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ส่งท้ายการเฉลิมฉลองที่คุณจะจดจำจนไม่มีวันลื                  (อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย)

เข้าพัก SILKA FAREAST HOTEL (www.silkahotel.com/fareast)  หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม       ฮ่องกง Ø อิสระตามอัธยาศัย เดินทางสู่สนามบิน กลับกรุงเทพฯ

เช้า             รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซำ

ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย อิสระช้อปปิ้ง บนถนนนาธาน (ย่านจิม ซา โจ่ย) ซึ่งเป็นไปด้วยสินค้าประเภทเสื้อผ้า รองเท้า ที่นักช้อปของถูกต้องไม่พลาด หรือ ฮาร์เบอรืซิตี้ เป็นสุดยอดของศูนย์การค้าและศูนย์รวมความบันเทิง ที่มีขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุด ตรงข้ามฮาร์เบอร์ ซิตี้ ถนนแคนตันเป็นสุดยอดแหล่งเสื้อผ้าคุณภาพระดับสากล …….. จนได้เวลานัดหมาย (อาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย)

  22:50       เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ (HX767)           

  00:20       ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ….

 

 

หมายเหตุ :

   1. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 10 HKD/วัน /ท่าน และคนขับรถ 10 HKD /วัน /ท่าน

      หมายความว่า เดินทางทั้งหมด 3 วัน จ่ายทิปไกด์ท้องถิ่น 30 HKD/ท่าน และทิปคนขับรถ 30 HKD/ท่าน

   2. โปรแกรมและตารางการบินนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบินสภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

   3. เอกสารฉบับนี้ยังไม่สมบูรณ์ ใช้อ้างอิงไม่ได้จนกว่าท่านจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

    4. ราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรณีสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจองทัวร์

4 ท่านจะต้องชำระเงินค่ามัดจำ จำนวน 5000 บาทต่อผู้โดยสาร ภายใน 48 ชัวโมง หรือตามวันที่ DUEDATE

      หลังจากที่ได้ทำการจอง เมื่อได้ทำการชำระเงินค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถคืนเงินมัดจำได้และจะต้องเรียก

      เก็บค่าตั๋วเต็มราคาหากแจ้งยกเลิก

4 ท่านจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 15 วัน หรือตามวัน DUEDATE ที่กำหนดให้

4 เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดแล้ว จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

เงื่อนไขการยกเลิก

4 กรณีวางมัดจำกับทางบริษัทฯ ถือว่าลูกค้าการันตีการใช้ที่นั่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ

4 กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนวันเดินทาง   10 วันทำการ ทางบริษัทฯมีความจำเป็นต้องหักในอัตราตั๋วเต็มราคา

4 กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนวันเดินทาง   3 วันทำการ หรือ NO SHOW ในวันเดินทาง  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

     ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

Asia >ฮ่องกง&มาเก๊า
- ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน EK
- ฮ่องกง มาเก๊า แถมฟรีNGONG PING 4คืน 3วัน โดยสายการบินเอมิเรตส์
- ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน อิมิเรตส์ แอร์ไลน์
- ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่ 4 วัน 3 คืน สายการบินเคนย่าแอร์เวย์ KQ
- มาเก๊า-ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน Kenya Airways (KQ)
- ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ HX
- ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น-กวางเจา 4 วัน สายการบินเคนย่าแอร์เวย์ KQ
- Shopping Hong Kong 3 วัน เคนย่าแอร์เวย์ KQ
- ฮ่องกง เซินเจิ้น พระใหญ่ลันเตา 4 วัน โอเรียนไทยแอร์ไลน์ OX
- ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า-จูไห่ 4 วัน โรยัลจอร์แดนแอร์ไลน์ RJ
ดูทั้งหมด

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 170
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,083,321
23 พฤศจิกายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
             
Engine by MAKEWEBEASY