Asia >เกาหลี
เกาหลี-ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน สายการบินแอร์ไชน่า CA

เกาหลี-ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน

“Cherry & Botun 4”   25,900.-

 

ปักกิ่ง:         กรุงปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง –โรงละครแห่งชาติ- ชิมชา -นวดฝ่าเท้า วัดลามะ-ตลาดรัสเซีย-กายกรรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน- หยกจีน-บัวหิมะ-ร้านผ้าไหม -สนามบินใหม่กรุงปักกิ่ง

อาหาร:        เป็ดปักกิ่ง, สุกี้มองโกล, อาหารสิบสองปันนา

เกาหลี:        ดีสนีย์แลนด์เกาหลี + Flower Festival – เมืองซูวอน - เกาะนามิ กรุงโซล ศูนย์โสมเกาหลี พระราชวังเคียงบก ผ่านชมบลูเฮาท์ โรงงานพลอยสีม่วง ถนนเมียงดอง ขึ้นลิฟท์สู่ N ทาวเวอร์ + The Teddy Bear Museum - ศูนย์รวมของพื้นเมือง

อาหาร:        ชาบู -  คาลบี พุลโกกิซัมเคทัง

ที่พัก :         โรงแรมระดับ 4 ดาว (เมืองซูวอนหรือยงอิน 1 คืน / กรุงโซล 1 คืน / ปักกิ่ง 2 คืน)

 

วันเดินทาง :                  มิ.ย. 54 :     13-18 , 20-25

                                   ก.ค. 54 :     5-10 

                   

วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ       

22.30        คณะเดินทาง พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินหมายเลข U สายการบินแอร์ไชน่า (CA)  ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข 10 (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่)  กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน 

ข้อแนะนำ ที่เกาหลีควรเตรียมแยกกระเป๋าสัมภาระสำหรับค้างหนึ่งคืนที่ต่างจังหวัดเพื่อความสะดวก ส่วนกระเป๋าใบใหญ่จะเก็บไว้ใต้รถโค้ล เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลีจะมีบริกรยกกระเป๋าน้อยมาก ดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงต้องยกกระเป๋าขึ้นห้องพักด้วยตัวเอง ของเหลวนำขึ้นเครื่องทั้งหมดที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น  การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว  ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ 

 

วันที่สอง :  สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – กรุงโซล  - ดีสนีย์แลนด์เกาหลี + Flower Festival เมืองซูวอน

00.55        ออกเดินทางสู่กรุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ CA 980 (06.30) และเปลี่ยนเครื่องเพื่อบินต่อไปยังประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่  CA 123 (08.45) (ภาพยนตร์ อาหาร พร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง) เวลาที่เกาหลีใต้เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง

11.50        ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน  เมนูพื้นเมือง ชาบู ชาบู หรือสุกี้หม้อไฟเกาหลี 

จากนั้นรถโค้ชพาท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า4.42 กม. เดินทางเข้าเมืองหลวงกรุงโซล  ที่มีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  มีแม่น้ำฮันไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงของกรุงโซล ย้อนรอยละครดัง  “Witch You Hee”   “Kim Sang Soon” ณ เขานัมซาน ภูเขาลูกเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวง จากนั้นเดินทางไปเที่ยว สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี  สวนเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure และ Equatorial Adventure มีรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงห์โตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข และชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดี ทดลองสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัด ชาร์ป  โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิง หมุนตีลังกาสองตลบ เป็นต้น (พร้อมบัตร Special Pass เล่นไม่จำกัดรอบ)

ร่วมฉลองเทศกาลดอกไม้ เช่น เทศกาลทิวลิป (มีนาคมถึงพฤษภาคม)  เทศกาลดอกกุหลาบ (มิถุนายน) เทศกาลดอกลิลลี่ (กรกฏาคมถึงสิงหาคม) ดอกเบญจมาศบาน (กันยายนถึงตุลาคม) ชมขบวนพาเหรด การแสดงต่างๆ  เป็นต้น

ค่ำ             บริการอาหารค่ำ เมนู หมูย่างคาลบีหมูย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก หลังอาหารค่ำ เดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Suwon Symphony Hotel (3-4*) หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม :  เมืองซูวอน – เกาะนามิ – กรุงโซล – พระราชวังเคียงบก – ผ่านชมบลูเฮาท์ – ศูนย์โสมเกาหลี – ถนนเมียงดอง

เช้า            รับประทานอาหารเช้าแบบเซมิบุฟเฟ่หรือชุดที่ห้องอาหารโรงแรม คืนห้องพักตามเวลานัดหมาย   พร้อมสัมภาระกระเป๋า จากนั้นเดินทางไปท่าเรือเฟอรรี่ เพื่อข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ มีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน สถานที่โรแมนติคอีกแห่งหนึ่ง ทั้งยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละคร Winter Love Song หรือเพลงรักในสายลมหนาว ท่านสามารถเช่าจักรยานหรือมอเตอร์ไบท์เที่ยวรอบเกาะ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรุณาสอบถามไกด์ท้องถิ่น) คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินเล่นท่ามกลางแมกไม้ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทิวต้นสน ต้นเกาลัด หรือจะเลือกนั่งรับลมริมชายฝั่งท่ามกลางบรรยากาศแสนโรแมนติก มองดูพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก ได้เวลาสมควร นั่งเรือกลับมายังฝั่ง

เที่ยง         ลิ้มลองเมนูดัง ทัคคาลบี หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสแดงเกาหลี อาหารเลื่องชื่อของเมืองชุนชอน

บ่าย          พานั่งรถชมใจกลางเมืองหลวง ผ่านซิตี้ฮอล์ ประตูเมืองคังฮวามุน พระราชวังด๊อกสุ ตึกเคียวโบ-ที่ขายหนังสือที่ใหญ่สุดในประเทศ  สถานีรถไฟกรุงโซล  ศูนย์วัฒนธรรมเซจอง  นั่งรถผ่านถนนสายสำคัญที่มีการเปิดปิดเป็นเวลา-สถานที่ตั้งทำเนียบและบลูเฮาท์หรือบ้านประจำตำแหน่งประธานาธิบดี นำท่านเยี่ยมชม “พระราชวังเคียงบก ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค..1394 ในสมัยราชวงศ์โซซอน เป็นศูนย์บัญชาการและที่ประทับของกษัตริย์ เมื่อสมัย 600 ปีก่อน ถือเป็นจุดที่ตั้งตามหลักฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด ภายในพระราชวังประกอบไปด้วยพระที่นั่งต่างๆ เช่น พลับพลากลางน้ำ ห้องประทับของกษัตริย์และพระราชินี  ห้องทรงพระอักษร ท้องพระโรง สวนกลางแจ้งเป็นต้น นั่งรถผ่านถนนสายสำคัญที่มีการเปิดปิดเป็นเวลา-สถานที่ตั้งทำเนียบและ บลูเฮาท์หรือบ้านประจำตำแหน่งประธานาธิบดี รู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมใช้เป็นยารักษาสุขภาพของชนชาติตะวันออกมาตั้งแต่อดีตกาล  และเร็ว ๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก  ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์รากโสมอบน้ำผึ้ง ผงโสมยอดนิยม โสมสกัดแคปซูล หรือโสมสกัดเข้มข้น เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเป็นของขวัญของฝากให้แก่ผู้ที่คำนึงถึงสุขภาพ

ค่ำ             ชวนชิมเมนู ซัมเคทัง หรือไก่ตุ๋นโสม อาหารในวังสมัยก่อน เป็นอาหารเลื่องชื่อสำหรับบำรุงและเสริมสุขภาพ   หลังอาหารค่ำ เลือกซื้อสินค้าแฟชั่นเกาหลีที่ ถนนเมียงดองหรือถนนสายแฟชั่นของเกาหลี ที่มีสินค้าและบริการให้เลือกตั้งแต่ราคาระดับกลางถึงสูงตามแต่ยี่ห้อเมื่อเทียบกับตลาดพื้นเมืองทงแดมุน และยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นบูติกเล็กๆ ร้านรองเท้า ร้านทำผม ร้านคอสเมติก อาทิ Etude, The Face Shop, Skin Food เป็นต้น ร้านกาแฟ และร้านอาหารนานาชนิด

ได้เวลาสมควรนำท่าเข้าสู่ที่พัก  Seoul Riviera Hotel (Deluxe) หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่ :  กรุงโซล - ขึ้นลิฟท์สู่ N ทาวเวอร์ + The Teddy Bear Museum - โรงงานพลอยสีม่วง - ศูนย์รวมของพื้นเมือง–สนามบินอินชอน – สนามบินปักกิ่ง – กรุงปักกิ่ง – ชวนชิมเป็ดปักกิ่ง

เช้า            คืนห้องพักตามเวลานัดหมายพร้อมสัมภาระกระเป๋า บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์สไตล์เกาหลี ที่ภัตตาคารท้องถิ่น จากนั้นนำท่าน “ขึ้นลิฟท์สู่ N ทาวเวอร์” กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล พร้อมสัมผัสกรุงโซลยามค่ำคืนแบบ 360 องศา และชมความน่ารักของหมีตัวน้อยที่ “The Teddy Bear Museum” พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของราชวงศ์สุดท้ายของเกาหลี วัฒนธรรมต่างๆ รวมทั้งความทรงจำของอดีตจนถึงปัจจุบันของกรุงโซลผ่านตัวละครที่น่ารักอย่างตุ๊กตาหมีและท่านยังสามารถเลือกซื้อตุ๊กตาหมี Alfred จากละครเจ้าหญิงวุ่นวาย เจ้าชายเย็นชา หรือแบบอื่นๆ เพื่อเป็นของที่ระลึกและของฝากคนทางบ้าน

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน  เมนูพื้นเมือง หมูบาร์บีคิวไฟหรือเดจิบลูโกกิเกาหลี 

แวะชม โรงงานพลอยสีม่วง เกาหลีถือได้ว่าเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพพลอย ความมั่งคั่ง และนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ จะนำมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู หรือสร้อยข้อมือก็มีความสวยงามไม่แพ้อัญมณีชนิดอื่นเลยทีเดียว ก่อนอำลาเกาหลีแวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ “ศูนย์รวมของพื้นเมือง” (ร้านละลายเงินวอน) ขนมต่างๆ  ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น  และยังมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) เป็นต้น จากนั้นเดินทางไปยังสนามบินอินชอน

17.50        บินลัดฟ้าไปยังกรุงปักกิ่ง โดยสายการบินแอร์ไชน่าเที่ยวบินที่ CA 126

19.00        เดินทางถึงสนามบินนานาชาติปักกิ่ง ชมสนามบินใหม่ที่เปิดให้บริการเพื่อต้อนรับโอลิมปิก 2008 มีขนาดกว่า 1 ล้านตารางเมตรและใหญ่กว่าตึกแพนตากอนของสหรัฐอเมริกา อาคารของสนามบินนานาชาติปักกิ่งถูกแบ่งออกเป็น 2 ข้าง ทอดตัวจากทิศใต้ไปสู่ทิศตะวันออกเพื่อช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์ แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดส่องเข้ามาถึงและใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ที่ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนภายในตัวอาคาร หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

ค่ำ             อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) พิเศษ ! ลิ้มลองเป็ดปักกิ่ง

              ได้เวลาอันสมควร เข้าสู่ที่พักในย่านช้อปปิ้ง ณ  Holiday Inn Express Hotel (Deluxe) หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า    กรุงปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – โรงละครแห่งชาติ – ชิมชา – นวดฝ่าเท้า – วัดลามะ – ตลาดรัสเซีย – กายกรรมปักกิ่ง

เช้า            อาหารเช้าแบบชุด หรือบุฟเฟต์ ที่ห้องอาหารของโรงแรม

พาชมศูนย์รวมชาวจีน “จัตุรัสเทียนอันเหมิน” จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และ หอระลึกประธานเหมาเจ๋อตุง จากนั้นผ่านประตูเข้าสู่นครโบราณหรือ “พระราชวังต้องห้ามกู้กงสถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร ชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา และผ่านชมด้านนอก โรงละครแห่งชาติปักกิ่ง หรือตึกไข่ตั้งอยู่ใกล้กับจัตุรัสเทียนอันเหมิน ล้อมรอบด้วยทะเลสาบเทียม โครงสร้างภายนอกประกอบขึ้นจากกระจกผสมไทเทเนียม ภายในโรงละครแห่งชาติแห่งนี้แบ่งพื้นที่เป็นโรงโอเปร่า, คอนเสิร์ตฮอลล์ และโรงภาพยนต์ พื้นผิวของผนังที่กึ่งโปร่งแสงจะทำให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมาในตอนกลางคืนสามารถมองเห็นการแสดงวับๆแวมๆด้านใน ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมแห่งนี้ จากนั้นพา ชิมชานานาชนิด  ชาถือว่าเป็น Healthy drink หรือ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพราะบรรดานักวิจัยค้นพบว่าในใบชานั้นประกอบไปด้วยสารสำคัญที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ลดอัตราการเสี่ยงของอนุมูลอิสระที่จะเข้าไปทำลายในเซลล์ ช่วยกระตุ้นให้ระบบประสาทและร่างกายสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ช่วยขยายหลอดเลือด ป้องกันโรคหัวใจตีบตัน ช่วยแก้กระหายและช่วยในการย่อยอาหาร

เที่ยง         อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

บ่าย          จากนั้นผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้า โดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณพร้อมรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี และรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เข้าชม “วัดลามะ (ยงเหอกง)วัดใหญ่ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงในกรุงปักกิ่ง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิ้น หรือองค์ชายสี่ ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่  18 เป็นต้นมาที่นี่ได้กลายป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายานและศิลปแบบธิเบต นมัสการพระพุทธรูปอารยเมตไตรย์ที่งดงามและสูงถึง 23 เมตร โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลักจากไม้จันทน์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกและได้ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊ค ประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุข ว่านฟู่เก๋อ  จากนั้นอิสระช้อปปิ้งที่ “ตลาดรัสเซีย” ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่อยู่บนถนนยาวกว่า 400 เมตร ตั้งอยู่ภายใน บริเวณที่ตั้งของสถานทูตนานาชาติ มีร้านค้ากว่า 300 ร้านตั้งเรียงรายไปตามสองข้างถนน ไม่ว่าจะเป็น ผ้าไหม, เสื้อผ้า , งานฝีมือ , เครื่องหนัง , ของที่ระลึก ฯลฯ ในราคาขายปลีกและส่ง

ค่ำ             อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

หลังอาหารค่ำพาชม กายกรรมปักกิ่งสุดยอดกายกรรมที่น่าประทับใจและหาดูได้ยาก ได้เวลาอันสมควร กลับเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก    กำแพงเมืองจีน – หยกจีน – บัวหิมะ – ร้านผ้าไหม – สนามบินใหม่กรุงปักกิ่ง – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า            อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ที่ห้องอาหารของโรงแรม

คืนห้องพักตามเวลานัดหมาย   พร้อมสัมภาระกระเป๋าเพื่อออกเดินทาง

พาท่านชมความยิ่งใหญ่ของ กำแพงเมืองจีน (ด่านซุยกวน) ซึ่งได้รับยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกและเป็นสัญลักษณ์ที่มีความโดดเด่นของประเทศจีน มีความเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ซึ่งสร้างขึ้นตามคำบัญชาของจักรพรรดิฉินซี แห่งราชวงศ์ฉิน ผู้รวมประเทศจีนเป็นปึกแผ่น เพื่อเป็นเครื่อง กีดขวางของชนเผ่าผู้รุกรานจากทางเหนือ โดยพระองค์ได้บัญชาให้ทำการเชื่อมกำแพงเมืองต่างๆเข้าด้วยกัน จนมีความยาวทั้งสิ้นถึงกว่า 12,700 ลี้ หรือประมาณ 6,350 กิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมอาณาบริเวณถึง 5 มณฑล 2 แคว้นการปกครองตลอดไปจนถึงทะเลทรายโกบี เมื่อท่านได้ทอดสายตาไปตามแนวกำแพงยักษ์แห่งนี้ จะรู้สึกได้ว่า กำแพงหมื่นลี้ นี้ เปรียบเสมือนพญามังกรที่พาดพันไปตามยอดเขาด้วยท่วงท่าที่องอาจสง่างาม ว่ากันว่าหากใช้วัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงทั้งหมดนี้มาสร้างกำแพงใหม่ที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร ได้ความยาวถึง 1 รอบ จากนั้นพาชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกย่องว่ามีค่าอย่างล้ำเลิศยิ่งกว่าทองและเพชรนั่นก็คือ  หยกจีน โดยจะนำมาใช้ในพิธีการทางศาสนาและบูชาเทพเจ้าหลายพันปีมาแล้ว ชาวจีนมีความเชื่อว่า "หยก" เป็นอัญมณีล้ำค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาว ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค

เที่ยง         อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

บ่าย          แวะซื้อยาครอบจักวาลเป่าฟู่หลิง หรือบัวหิมะของแท้ 100% ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ำร้อนลวก หรือ น้ำมัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองบองแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานาน และช่วยแก้ปัญหา สิว ฝ้า จุดด่างดำบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส แวะชม “โรงงานผ้าไหม” ผ้าไหมจีนมีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  ท่านจะได้ชมวิธีการสาวเส้นไหมออกมาเป็นเส้นใยเส้นเล็กๆ ซึ่งมีความเหนียว และเป็นมันวาวสวยงาม เหมาะต่อการนำไปทอเป็นผืนผ้าพันธุ์ไหม ทั้งแบบใช้เครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม  จึงเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและของใช้เอง ได้เวลาสมควร นำท่านสู่สนามบินนานาชาติปักกิ่ง

19.40        อำลากรุงปักกิ่ง เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CA 979

23.45        เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ

Asia >เกาหลี
- TRENDY SPRING 3คืน 5วัน โดยสายการบิน JIN AIR
- โซล ซูวอน 5วัน 4คืน สายการบินจินแอร์
- LOVE LOVE SAKURA KOREA 5 วัน 3 คืน OZ
- เชียงใหม่ เกาหลี 5 วัน 3 คืน สายการบินจินแอร์
- สโนว์ฮอคไกโด 5 วัน 3 คืน โคเรียนแอร์ไลน์
- Grand Sale 5 วัน สายการบินโคเรียนแอร์ไลน์ KE
- เกาหลี-ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน สายการบินแอร์ไชน่า CA
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
ไม่มีทริปของเดือน พ.ย. เหรอค่ะ
ชื่อ : Sasina    วันที่ : 28 สิงหาคม 2554 10:02 น.
IP : 202.124.72.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 250
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,037,197
25 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
Engine by MAKEWEBEASY