Asia >ดูไบ
5 วัน กัลฟ์แอร์โปรโมดูไบ
5 วัน กัลฟ์แอร์โปรโมดูไบ
อตแลนติส เดอะปาล์ม -4WD ดูนซาฟารี ชาร์จ้า-ช้อปปิ้งมอลล์ออฟเอ
มิเรตส์
อาบูดาบี-เข้าเฟอร์รารี่ ธีมพาร์ค- แกรนด์
มอสก์

ต.ค.-ธ.ค. 39,900 บาท  : 25-29 ต.ค./ 22-26 พ.ย./ 29 พ.ย.-3 ธ.ค./6-10 ธ.ค./ 13-17 ธ.ค. 
ปีใหม่ ราคา 43,900 บาท :  27-31 ธ.ค./ 31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 

วันแรก กรุงเทพฯ - มานามา - ดูไบ
 
07.30 พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 1-8) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินกัลฟ์ แอร์ (GF) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
10.20  ออกเดินทางไปยังประเทศบาห์เรน โดยเที่ยวบิน GF151 (ใช้เวลาบิน 7.40 ชั่วโมง)
เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง สายการบินบริการ อาหารกลางวัน
13.05 เดินทางถึงเมืองบาห์เรนแวะเปลี่ยนเครื่องเที่ยวบิน GF506  (ใช้เวลาบิน 1 ชั่วโมง)
14.00 ออกเดินทางจากสนามบินบาห์เรน สู่ สนามบินดูไบ
16.10 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) 
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศสู่ที่พัก อิสระตามอัธยาศัย 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักย่านใจกลางเมือง  City Max Bur Dubai Hotel ***** หรือเทียบเท่า (พักค้าง 3 คืน)
 
วันที่สอง เบิร์จ อัลอาหรับ – เดอะปาล์ม แอตแลนติส – ทัวร์ทะเลทราย Dune Safari
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
นำคณะแวะถ่ายรูปกับ โรงแรมเบิร์จแอลอาหรับ (Burj Al Arab) โรงแรมระดับ 7 ดาวที่สวยที่สุดแห่ง  มหานครดูไบ มีความสูงรวมทั้งสิ้น 321 เมตร และเป็นสัญลักษณ์ของดูไบมีชื่อเสียงของตะวันออกกลางที่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัสซักครั้ง ตั้งอยู่ริมอ่าวอาหรับ การออกแบบโครงสร้างตัวตึกเลียนแบบมาจากเรือใบ จากนั้นนำท่านสู่ เมดิแนท จูไมร่า ซุค (Madinat Jumeirah Souk) ศูนย์การค้ารูปทรงอาหรับโบราณตั้งอยู่ติดริมทะเล ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเวนิสแห่งตะวันออกกลางเลยที่เดียวอีกทั้งภายในยังตกแต่งสวยงามแบบอาหรับและมีร้านค้าทันสมัยและของฝากมากมายให้ท่านจับจ่ายซื้อของ ได้เวลานำท่านคณะขึ้นรถไฟฟ้า Dubai Monorail    เข้าสู่สถานี ณ โรงแรมดิแอตแลนติส (The Atlantis) รถไฟฟ้านี้เริ่มเปิดใช้ในวันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009 ท่านสามารถชมวิวโครงการเดอะปาล์มจูไมห์ร่า The Palm Jumairah ชมโรงแรมดิแอตแลนติส ซึ่งเป็นโครงการมหัศจรรย์ที่คิดค้นการอยู่อาศัยในอนาคต สร้างโดยการนำทรายมาถมทะเลเป็นรูปต้นอินทผลัม 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์ที่ภัตตาคารคาไลโดสโคป (Kaleidoscope Restaurant)
หลังอาหารกลางวัน มีเวลาให้ท่านเดินชม Avenue ของโรงแรมดิแอตแลนติส ซึ่งมีร้านค้ามากมาย หรือท่านสามารถเลือกทานไอศครีมหรือจิปกาแฟได้ นอกจากนี้ภายในโรงแรมยังมีอควาเรี่ยมขนาดยักษ์ (The Lost Chamber Aquarium) ซึ่งภายในตู้กระจกบรรจุสิ่งมีชีวิตทางน้ำไว้ถึง 65,000 ชนิด (คณะทัวร์ไม่ได้รวมค่าเข้าในโปรแกรม) จากนั้นนำท่านขึ้นนั่ง รถ 4 WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) (6 ท่าน / 1 คัน) ไปทัวร์ทะเลทราย ท่านจะได้สนุกและตื่นเต้นพร้อมกับสัมผัสกับประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการนั่งรถตะลุยไปบนดูน (เนินทราย) ที่มีทั้งสูงและต่ำสลับกันไป ให้ท่านได้เล่นสกีทะเลทราย ที่ท้าทายและหวาดเสียว แต่ปลอดภัย พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม และโรแมนติก สมควรแก่เวลา นำท่านสัมผัสชีวิตแบบเบดูอินพื้นเมือง นำท่านพักผ่อนในแคมป์กระโจมแบบอาหรับ ให้ท่านได้สวมชุดพื้นเมืองของชาวอาหรับเพื่อถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก และเพลิดเพลินกับการเพ้นเฮนน่า, แต่งชุดประจำชาติอาหรับ, ทดสอบสูบมารากู่ พร้อมกับการถ่ายรูป ร่วมจิบกาแฟอาระบิกหอมกรุ่นในบรรยากาศที่แสนสบาย ชมโชว์ ระบำ  หน้าท้อง BELLY DANCE จากสาวสวยเซ็กซี่ชาวอาหรับ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบบาร์บีคิว เนื้อแกะ เนื้อไก่ เนื้อวัว และ โรตี ณ แค้มป์ทะเลทราย ***เครื่องดื่ม SOFT DRINK เช่น โค้ก สไปรท์ แฟนต้า ฟรีตลอดงาน***
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักย่านใจกลางเมือง  City Max Bur Dubai Hotel ***** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)

วันที่สาม รัฐชาร์จ้า - MALL OF EMIRATES – ตึกเบิร์จ คาลิฟา – น้ำพุเต้นระบำ
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
นำคณะไปช้อปปิ้งที่จากนั้นนำคณะเดินทางไปยังรัฐ ชาร์จ้า (Sharjah) ซึ่งเป็นอีกรัฐหนึ่งของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองดูไบประมาณ 15 กิโลเมตร ถึงแม้ชาร์จ้าจะเป็นรัฐเล็กๆ แต่ก็มีเสน่ห์ตรงที่เป็นรัฐที่เคร่งครัดในศาสนาอิสลามจนได้รับของขวัญจากท่านชีค Faisal จากประเทศซาอุดิอาระเบีย นำคณะแวะซื้อผลไม้ในตลาดผลไม้ใหญ่ แห่งหนึ่งของชาร์จ้า ซึ่งท่านสามารถซื้ออินทผลัม, ทับทิม เป็นต้น จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งของที่ระลึกที่เป็นราคาค้าส่ง พร้อมกับสนุกสนานกับการต่อราคาของสินค้ามากมาย เช่น ทรายเจ็ดสี, ตะเกียงอาลาดิน, ผ้าแพชเมียน่า, ผ้าปูที่นอนปักลายสวยงามจากแคชเมียร์ ฯลฯ ยิ่งไปกว่านั้นท่านจะได้เลือกซื้อทองรูปพรรณลวดลายแปลกตามากมายที่ ตลาดทอง (Gold Souk) เช่น สร้อย มุก อัญมณี และของที่ระลึก ให้ท่านได้เลือกซื้อหาลวดลายอันสวยงามแปลกตาหลากหลายดีไซน์ ได้เวลานำท่านเดินทางสู่นครดูไบ 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เอมิเรตส์มอลล์ (Mall of Emirates) ห้างสรรพสินค้าชั้นนำขนาดยักษ์ ที่ประกอบไปด้วยแหล่งบันเทิงต่างๆนานาและช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ แต่สิ่งที่พิเศษสำหรับที่นี่คือ Ski Dubai Complex ลานสกีหิมะขนาดใหญ่แห่งแรกที่สร้างขึ้นบนทะเลทราย ภายในมีลานสกีเล็กสำหรับเด็กและลานสกีใหญ่สำหรับผู้ใหญ่ สามารถนั่งกระเช้าขึ้นไปบนยอดเนินสำหรับเล่นสกีได้ มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของฝาก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง แบรนด์เนมต่างๆมากมาย อาทิเช่น Louis Vuitton, Gucci, Paul Smith, Versace, H&M, Zara
****เพื่อไม่เป็นการรบกวนการช้อปปิ้งของท่าน อิสระให้ท่านเลือกรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย****
ค่ำ นำท่านแวะถ่ายรูปกับตึก Burj Khalifa ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง Mission Impossible 4 : Ghost Protocol  ซึ่งนำแสดงโดย ทอม ครูซ   BURJ KHALIFA ซึ่งสูงถึง 828 เมตร มีทั้งหมด 160 ชั้น โดยลิฟท์ที่มีความเร็ว 10 เมตร ต่อ 1 วินาที 
***HI-LIGHT นำท่านชมการแสดงน้ำพุเต้น ระบำอันสวยงามวิจิตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีฉากหลังเป็นรูปตึก BURJ KHALIFA ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในขณะนี้ การแสดงจะเริ่มตั้งแต่ 6 โมงเป็นต้นไป จะเล่นทุกๆ 20 นาที โดยจะมีเพลงประกอบไปด้วย  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักย่านใจกลางเมือง  City Max Bur Dubai Hotel ***** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 3)

วันที่สี่ อาบูดาบี - เฟอร์รารี่ เวิร์ล ธีมพาร์ค
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำคณะเดินทางสู่ รัฐอาบูดาบี  (ระยะทางประมาณ 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นครที่ได้รับสมญาว่าเป็น Garden of Gulf ด้วยความเขียวขจีของตัวเมือง นำท่านชม สุเหร่าหลวงของอาบูดาบี (Sheikh Zayed Grand Mosque) (กรุณาแต่งกายอย่างสุภาพ) ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกและเป็นสุเหร่าประจำเมืองของท่านชีคห์ผู้ก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ที่ท่านสร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต ใช้เวลาในการก่อสร้างรวมทั้งหมดเป็นเวลา 10 ปี  สุเหร่านี้มีพรมผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟ Chandelier ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนำเข้าจากประเทศเยอรมัน ทำด้วยทองคำและทองแดง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเข้าชม เฟอร์รารี่ เวิร์ล ธีมพาร์ค Ferrari World Theme Park สวนสนุกในร่มใหญ่ที่สุดในโลก ภายใต้หลังคาสีแดงและส่วนโค้งเว้าที่ได้แรงบันดาลใจจากตัวถังของ Ferrari GT ซึ่งมีพื้นที่รวมถึง 2 แสนตารางเมตร และเป็นสัญลักษณ์ Ferrari ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเช่นกัน ถ่ายรูปกับบรรดารถเฟอร์รารี่รุ่นต่างๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน สิ่งเร้าใจที่ทำให้สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือน Disney Land แห่งวงการรถยนต์คือรถไฟเหาะที่เร็วที่สุดในโลก มีความเร็วกว่า 200 กม./ชม. และมีสนามแข่ง Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix อยู่ในบริเวณเดียวกัน หลังจากนั้นนำคณะเดินทางสู่สนามบินดูไบ
19.20  ออกเดินทางสู่กรุงบาห์เรน โดยเที่ยวบิน GF545 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
19.30  เดินทางถึงสนามบินบาห์เรน (เวลาช้ากว่าดูไปประมาณ 1 ชั่วโมง)
20.40   ออกเดินทางจากสนามบินบาห์เรน สู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน GF150 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง)
 
วันที่ห้า กรุงเทพฯ
 
07.55 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยประทับใจ

 
ต.ค.-ธ.ค. 39,900 บาท  : 25-29 ต.ค./ 22-26 พ.ย./ 29 พ.ย.-3 ธ.ค./6-10 ธ.ค./ 13-17 ธ.ค. 
ปีใหม่ ราคา 43,900 บาท :  27-31 ธ.ค./ 31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 

                        อัตราค่าบริการ  (บาท) ปี 2556 ต.ค.-ธ.ค. ปีใหม่
ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 39,900 43,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000 5,000
เด็กต่ำกว่า 12 (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 39,900 43,900

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 27 กันยายน 2556) **

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ
- สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
- กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
- กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (GF)
- กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. 

โปรแกรมท่องเที่ยวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน GF (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 30 ก.ก./ท่าน)
- ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
- ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศ ภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
- ค่าภาษีในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
- ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
- ค่าวีซ่าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
- เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวมถึง
- ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 4 วัน เท่ากับ 8 USD)
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 4 วัน เท่ากับ 12 USD)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 4 วัน เท่ากับ 12 USD)
- พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
การชำระเงิน งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน
                        งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (สงกรานต์-ปีใหม่ 45 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วัน หักค่ามัดจำ 10,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 26-44 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน หักค่ามัดจำ 10,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)   (สงกรานต์-ปีใหม่ 20-25 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-ปีใหม่ 4-19วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% 

หมายเหตุ : 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง 
- ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 
ตั๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
- ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
- เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
 
โรงแรมและห้อง
- ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
- โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
- ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
- กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
- วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
- หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
- สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
- สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง 
( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว )
- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตราฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
- กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)

เอกสารในการขอวีซ่าดูไบ ระยะเวลาทำวีซ่า 7 วัน
- พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง (โปรดสแกนสีส่งทางอีเมลเพื่อทำวีซ่า)
- รูปถ่ายสี 1 รูปขนาด 2 นิ้ว (พื้นหลังสีขาว) (โปรดสแกนสีส่งทางอีเมลเพื่อทำวีซ่า)
 
 
 

Asia >ดูไบ
- ดูไบ 5วัน 3คืน โดยสายการบินเอมิเรดส์
- 5 วัน กัลฟ์แอร์โปรโมดูไบ
- ตุรกี ไม่มีเหงา 9 วัน 6 คืน มาฮานแอร์
- จอร์แดน 7 วัน สายการบินโรยัลจอร์แดนเนี่ยน RJ
- ตุรกี ไม่มีเหงา 10 วัน สายการบินอียิปต์แอร์ MS
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 11
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 199
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,037,146
25 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
Engine by MAKEWEBEASY